Hovioikeus on tänään antanut tuomion Kaisa Liskin ja Uudenmaan Viva Oy:n välisessä riita-asiassa. Käräjäoikeus oli tuominnut Liskin maksamaan Uudenmaan Viva Oy:lle velkapääomaa, korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 660.000 euroa sekä hylännyt Liskin esittämät vaatimukset Uudenmaan Viva Oy:tä kohtaan. Liski oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta.

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että Liskiä ei voitu velvoittaa suorittamaan työsopimukseen sisältyneeseen rekrytointikieltoehtoon perustunutta sopimussakkoa. Hovioikeus vapautti siten Liskin tämän käräjäoikeuden tuomitseman 121.573,08 euron sopimussakon suoritusvelvollisuudesta. Tämän lisäksi hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota siten, että Uudenmaan Viva Oy velvoittettiin suorittamaan Liskille loppupalkkaa, takuupalkkaa ja provisiopalkkaa yhteensä 9.051,35 euroa sekä odotusajan palkkaa 4.862,92 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Liskin korvattavaksi käräjäoikeudessa tuomittujen Uudenmaan Viva Oy:n oikeudenkäyntikulujen määrä alennettiin 40.000 eurosta 30.000 euroksi. Muilta osin käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muutettu. Lisäksi Liski velvoitettiin korvaamaan Uudenmaan Viva Oy:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa 20.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Hovioikeuden tuomiosta äänestettiin. Vähemmistöön jäänyt hovioikeudenneuvos olisi rekrytointikieltoehtoon perustuneen sopimussakon lisäksi vapauttanut Liskin myös salassapitoehtoon perustuvan 121.573,08 euron sopimussakon suoritusvelvollisuudesta sekä tähän nähden alentanut Liskin korvattavaksi käräjäoikeudessa tuomittujen Uudenmaan Viva Oy:n oikeudenkäyntikulujen määrän 20.000 euroksi ja velvoittanut Liskin korvaamaan Uudenmaan Viva Oy:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa yhteensä 12.500 eurolla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.