Puolangan kunnan keskustaa

Kilpailu –ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut Puolangan kunnan vuonna 2020 tekemän sosiaali- ja terveyspalveluiden suorahankinnan perusteita.

Puolangan kunnan näkemyksen mukaan suorahankinta on ollut perusteltavissa vallitsevassa tilanteessa. Sote-uudistuksen jo vuosia jatkunut epävarmuus on ollut yhtenä perusteena suorahankinnalle. Lisäksi kunta on halunnut varmistaa kuntalaisten palveluketjujen jatkumisen katkeamattomana sote-uudistuksen alkuun saakka. Vallitsevassa tilanteessa sote-palveluiden kilpailutus olisi ollut hyvin haastavaa johtuen siitä, että hallitus aikoo katkaista yksityisen palvelutuotannon parin vuoden kuluttua.  

KKV on halunnut viedä asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kunnan näkemyksen mukaan KKV:n esittämä seuraamusmaksu on perusteeton ja sen mukaan sitä ei tule kunnalle määrätä. Suorahankinnan oikeellisuuden tulee ratkaisemaan markkinaoikeus ja/tai korkein hallinto-oikeus. 

Puolangan kunta on aloittanut sosiaali –ja terveyspalveluiden kilpailutuksen 4.8.2020 kuultuaan KKV:n näkemyksen asiaan. Nykyinen suorahankintasopimus katkeaa siihen hetkeen, kun kilpailutuksen voittanut tuottaja ottaa palvelut vastuulleen, arvioilta vuoden 2021 alussa.  Tällä varmistetaan palveluiden jatkuminen myös tulevaisuudessa. 

Kilpailutus on ns. käänteinen kilpailu, jossa kunta määrittää kiinteän kokonaishinnan ja palveluntarjoajat kuvaavat kuinka laadukkaita palveluita he tulevat annetulla hinnalla tuottamaan. Kunnan maksama summa sosiaali –ja terveyspalveluiden tuottamisesta tulee olemaan sama riippumatta kilpailutuksen toteutustavasta. Kilpailutus toteutettiin vastaavalla tavalla myös edellisen kerran vuonna 2012.

– Nykyisessä tilanteessa, jossa maahamme jälleen kerran kaavaillaan sote- uudistusta, kunnan tehtävä on turvata kuntalaisten palvelut tällä hetkellä ja tulevaisuudessa laadukkaina lähipalveluina. Palveluntuotannon lähtökohtana tulee olla kuntalaisten tarpeet ja niihin vastaaminen nopeasti ja joustavasti. Paikkakunnalla tuotetaan päivittäiset palvelut ja erikoissairaanhoitoon ihmiset pääsevät nopeasti haluamaansa hoitopaikkaan, jolloin ei synny turhia sairauslomakuluja odottamisesta. Ikäihmisten asumispalvelujen turvaaminen omalla paikkakunnalla on erittäin tärkeä asia puolankalaisille. Unohtaa ei sovi myöskään niitä noin sataa työpaikkaa, jotka ovat palveluntuotannon myötä säilyneet Puolangalla, muistuttaa Puolangan kunnan pormestari Harri Peltola. 

Liked it? Take a second to support VictoriaMedia on Patreon!

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.