Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjumista pohtinut työryhmä kertoi tänään työnsä tuloksista. Työryhmä tarjosi ratkaisuiksi monia keinoja, kuten lintujen karkottamista eri keinoin sekä vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja eli lintupeltoja. Myös ampumista poikkeusluvalla esitetään yhdeksi karkoituskeinoksi, vaikka lajin yleinen metsästys ei ole nyt mahdollista.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan parasta valkoposkihanhiryhmän raportissa ovat lintupeltojen lisääminen ja korvausjärjestelmän kehittäminen, jotta voidaan varmistaa nopeat korvaukset viljelijöille.

“On tärkeää muistaa, että jos hanhille ei ole rauhallisia lintupeltoja levähdyspaikoiksi, niiden karkoittaminen johtaa vain lintujen lentelyyn pellolta toiselle eivätkä vahingot pienene. Myös hanhityöryhmien perustaminen sekä karkoituskeinojen ja neuvonnan kehittäminen ovat hyviä toimenpiteitä.”

Työryhmä totesi itsekin, ettei lintudirektiivi mahdollista yleistä valkoposkihanhen metsästystä. Poikkeuslupia voi kuitenkin tarvittaessa hakea isojen vahinkojen takia, ellei muita ratkaisuja ole.

Lue lisää:

Luonnonsuojeluliiton esitys ympäristövaliokunnan kuulemisessa 

Liked it? Take a second to support VictoriaMedia on Patreon!

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.