Tänään 2.9.2020 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli neljän siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetyn tapaukset. Kolme tuomituista kieltäytyi siviilipalveluksesta ensimmäisen kerran vuonna 2018 oikeustilanteen vallitessa, jossa muiden aseistakieltäytyjien vapausrangaistukset katsottiin epäyhdenvertaisiksi Jehovan todistajiin nähden. Kertaalleen vapauttavan tuomion saaneet tuomittiin tänään 173 vuorokauden pituisiin vapausrangaistuksiin. Tuomitut aikovat valittaa hovioikeuteen kuten useat samassa tilanteessa olevat ovat jo aiemmin tänä vuonna tehneet. Hovioikeus ei ole vielä antanut käsittelypäivää ennakkotapauksille.

Ei kahdesti samasta, vaiko sittenkin?

Siviilipalveluslain 79 § määrää uudelleen palvelukseen siviilipalveluksesta kieltäytyneet, joita ei ole tuomittu vankeusrangaistukseen. Tästä johtuen kertaalleen vapauttavan päätöksen saaneet totaalikieltäytyjät ovat joutuneet toistamaan kieltäytymisilmoituksensa. Kahdesti samasta rikoksesta syyttämisen kieltävän ne bis in idem -oikeusperiaatteen mukaan ketään ei tule tutkia uudelleen tai tuomita rikoksesta, josta hänet on jo vapautettu.

Tammikuusta 2020 alkaen Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tulkinnut Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavan lain kumoamisen jälkeen tapahtuneen toisen kieltäytymisen eri tekona kuin ensimmäisen. Aseistakieltäytyjäliiton näkemyksen mukaan teko on pysynyt tosiasiallisesti samana ja teon uudelleen kriminalisoiminen merkitsee taannehtivaa rikosoikeutta. Totaalikieltäytyjät ovat jo kertaalleen saaneet vapauttavan tuomion eikä heitä näin ollen kuuluisi syyttää tai tuomita uudestaan.

Asevelvollisuuden ihmisoikeusongelmat huomioitava

Suomi toimi vastoin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan kumotessaan Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavan lain 1.4.2019. Kansalais – ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta valvova YK:n ihmisoikeuskomitea on kehottanut Suomea nimenomaan laajentamaan vapautusmenettelyä koskemaan muitakin vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä.

173 vuorokauden valvontarangaistukseen tänään tuomittu 21-vuotias kuopiolainen haluaa nostaa nykyisen asevelvollisuuden ongelmat esiin totaalikieltäytymisellään: ”Valtion tulee kohdella eri vakaumuksellisia ryhmiä ja sukupuolia täysin samanarvoisesti, mutta tasa-arvoa parantavien ratkaisujen tulee ehdottomasti kunnioittaa voimassaolevia ihmisoikeussopimuksia”.

Neljäs tänään tuomittu totaalikieltäytyjä on 21-vuotias tamperelainen Veikka Lavonius. Hän kieltäytyi suorittamasta siviilipalveluksen viimeistä palvelusviikkoa, jonka takia hänet tuomittiin 4 vuorokauden vankeusrangaistukseen. Osittaiskieltäytymisellään Lavonius haluaa tuoda julki pakkotyönä teetettävän siviilipalveluksen järjettömyyttä ja taloudellista kannattamattomuutta.

Varusmies- ja siviilipalveluksen lyhentämisen työllisyyttä parantavasta vaikutuksesta on puhuttu paljon viime viikon yhteiskunnallisessa keskustelussa. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että rangaistuksenomaisen pitkää siviilipalvelusta tulisi lyhentää myös ihmisoikeusvelvoitteiden valossa.

YK:n ihmisoikeuskomitea antaa seuraavan Suomea koskevan määräaikaisraporttinsa lokakuussa 2020 tilanteessa, jossa yhä useampi kansalainen on vaarassa joutua ihmisoikeutensa käyttämisen takia kärsimään vapausrangaistusta ja siviilipalvelus on yli puolet pidempi kuin lyhin varusmiespalvelus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.