Fatim Diarran saamasta sähköpyörästä nousi kohu. [FATIM DIARRAN FACEBOOK-SIVUT]

Helsingin poliisilaitos ei aloita esitutkintaa laajalti keskustelua herättäneestä Helsingin kaupunginvaltuutetun sähköpyöräasiasta, jossa valtuutettu oli saanut yritykseltä noin 3000 euron arvoisen sähköpyörän vastikkeena siitä, että valtuutettu tekee pyörän käyttökokemuksiin liittyviä päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Poliisi vastaanotti sivullisilta henkilöiltä lukuisia julkisiin tietoihin perustuvia ilmoituksia, joiden pohjalta aloitettiin esiselvitys sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä jotain rikosta.

Esiselvityksen perusteella valtuutettu ei ole osallistunut pyörän antanutta yritystä tai sähköpyöriä koskevien hankinta-asioiden valmisteluun tai päätöksentekoon eikä hänellä ole ole ollut mahdollisuutta edes vaikuttaa tällä valtuustokaudella kaupungin sähköpyöräilyn kehittämistä koskeviin yleisempiin ratkaisuihin. Valtuutetun luottamustoimen hoitamisella ei ole ollut mitään yhteyttä tämän saamaan pyörään tai pyörän antaneeseen yritykseen.

Pelkkä luottamustoimen hoitaminen ja lahjan tai edun vastaanottaminen ei riitä lainvalmisteluasiakirjojen ja oikeuskäytännön perusteella edes lahjusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttymiseen, mikäli toimella ei ole mitään yhteyttä saatuun lahjaan tai muuhun etuun. Koska esiselvityksen perusteella luottamustoimen ja saadun lahjan tai muun edun välinen yhteysvaatimus puuttuu, asiassa ei ole syytä epäillä mitään lahjusrikoksiin kuuluvaa rikosta, lahjusrikkomusta tai mitään muutakaan rikosta. Koska minkään rikoksen tunnusmerkistön ei ole syytä epäillä täyttyvän, ei esitutkintaa voida aloittaa vain asian herättämän julkisen keskustelun vuoksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi