Kissan heikko arvostus Suomessa näkyy hylättyjen ja populaatiokissojen suurena määränä, SEYlle saapuvina eläinsuojeluilmoituksina ja median uutisotsikoina. Elokuun lopulla otsikoihin nousi tapaus, jossa kissa oli tapettu asettamalla räjähde sen suuhun. Keväällä uutisoitiin kissanpennuista, jotka oli heitetty muovikassissa roskasäiliöön.

–  Viime aikojen otsikot ovat jäävuoren huippu. Kissoja hylätään, jätetään hoidotta ja niihin kohdistetaan väkivaltaa. Ei-toivottuja kissanpentuja tapetaan laittomin keinoin. Suomen kissatilanne on ollut kestämätön jo vuosia, mutta tietoisuus ongelman laajuudesta on edelleen liian vähäistä, kertoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

SEYn arvion mukaan kissoja hylätään ja tapetaan Suomessa vuosittain vähintään 20 000 yksilöä. Suuren luvun taustalla ovat erityisesti hallitsemattomasti lisääntyvät kissapopulaatiot. Suljetussa populaatiossa keskenään lisääntyvät kissat ovat tavallisesti sisäsiittoisia ja kärsivät erilaisista kehityshäiriöistä ja sairauksista.

–  Kissojen hylkäämiset eivät rajoitu kesään, vaan hylätyt, kodittomat, rajoittamatta lisääntyvät ja kaltoin kohdellut kissat ovat ympärivuotinen ongelma, sanoo Lindqvist.

Lindqvist muistuttaa, että leikkaamattomat kissat ovat keskeinen osa ongelmaa.

–  Eläimen omistajan vastuulla on kontrolloida eläinten lisääntymistä ja huolehtia eläimen mahdollisista jälkeläisistä. On tärkeää ymmärtää, että kissa ei pärjää omillaan luonnossa, eikä etenkään leikkaamattomien kissojen tulisi koskaan ulkoilla vapaana, sanoo Lindqvist.

Lindqvistin mielestä kissoihin suhtaudutaan Suomessa eri tavalla kuin esimerkiksi koiriin.

–  Kissojen kärsimys ja arvostuksen puute eivät herätä suuressa osassa ihmisiä samalla tavalla huolta kuin jos sama kohtelu kohdistuisi koiriin. Uskon, että sellaista tilannetta ei Suomessa hyväksyttäisi, jossa sairaita ja nälkiintyneitä koiralaumoja eläisi vapaana ja lisääntyisi rajoituksetta ja jossa suuria määriä ei-toivottuja koiranpentuja tapettaisiin laittomin keinoin. Kissa tarvitsee kuitenkin hyvän kodin ja ihmisen huolenpitoa aivan samalla tavalla kuin koira.

Tietoisuus kissojen ongelmista on puutteellista

SEYn keväällä tekemän kyselyn mukaan moni suomalainen ei ole tietoinen Suomessa vallitsevasta kissakriisistä ja sen mittakaavasta. Yli 60 prosenttia SEYn kyselytutkimukseen vastanneista pitää kissojen eläinsuojelullista tilannetta Suomessa hyvänä tai erittäin hyvänä.

– Vaikka suuri määrä hyvin hoidettuja lemmikkikissoja elää todellisia kissanpäiviä, ei kissojen tilannetta kansallisella tasolla voi valitettavasti pitää hyvänä. Kyselyn tulos kertoo, että kissojen tilanteesta tulee keskustella nykyistä laajemmin yhteiskunnassamme, sanoo Lindqvist.

SEYn Eläinten viikon teema on kissakriisi ja kissan arvostus

SEY tuottaa Eläinten viikolla eläinaiheista maksutonta koulumateriaalia, jota tilataan joka syksy yli 100 000 koululaiselle. Tänä vuonna materiaalin teemana on arvokas kissa, ja teeman ympärillä pohditaan eläimen itseisarvoa, ihmisen vastuuta eläimistä ja populaatiokissaongelman syntyä ja ratkaisuja.

Koulumateriaalin lisäksi SEYn Eläinten viikon Kissakriisi -kampanja levittää tietoisuutta populaatiokissaongelmasta ja kissan arvostuksen puutteesta.

–  Kissoja voi auttaa lahjoittamalla SEYn Kissakriisi-keräykseen tai vaikka ryhtymällä kodittoman kissan sijaiskodiksi. Eläinten viikon kampanjan tuotot ohjataan populaatiokissatyöhön, sanoo Lindqvist.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!