Kokemäen kaupunginjohtaja Nina Kivi on irtisanoutunut virastaan 13.9. Kokemäen kaupungin luottamushenkilöjohto ja kaupunginjohtaja ovat keskustelleet asiasta, ja irtisanoutuminen on tapahtunut yhteisymmärryksessä. Kaupunginjohtajan työntekovelvoite päättyy välittömästi. Kokemäen kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät eroilmoitusta 14.9.

Eron taustalla on Kokemäen kaupunginvaltuuston kokema luottamuspula suhteessa kaupunginjohtajaan. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tavoitteet kaupungin johtamisessa ovat eronneet toisistaan muun muassa viestinnällisissä asioissa ja kaupungin esille tuomisessa.

Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Essi Piiroinen. Kokemäen kaupunki tahtoo kehittää kuntalaisten toimivaa arkea pitkälle tulevaisuuteen suunnaten. Kaupunginjohtajan virka avataan hakuun ensi viikolla.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!