Kuva: Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion Yliopistollisen Sairaalan ortopedian osastolla välineiden huoltotilassa tapahtunut putkirikko.

Vesi levisi tiloissa noin 100 neliömetrin alueelle. Pahimmillaan vettä oli noin 15 cm:n syvyydeltä. Vuoto saatu nyt tukittua. Henkilökunta ja pelastuslaitos poistanut vettä vesi-imurein ja lastaamalla.

Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja tai potilasturvallisuuden vaarantumista.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!