Helsingin poliisilaitos vastaanotti heinäkuussa tutkintapyynnön, jossa pyydettiin tutkimaan, ovatko HSL:n lipuntarkastajat ja heitä avustaneet järjestyksenvalvojat syyllistyneet pahoinpitelyyn tai muuhun rikokseen tilanteessa, jossa tummaihoinen nuori mies joutui voimankäytön kohteeksi Helsingin Rautatientorilla. Tutkintapyynnön mukaan tapahtumassa olisi ollut rasistiset vaikuttimet. Helsingin poliisilaitos aloitti asiassa esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä jotain rikosta.

Esiselvityksessä hankittiin lausunnot lipuntarkastajilta ja järjestyksenvalvojilta sekä tutustuttiin asiasta saatavilla oleviin valvontakameratallenteisiin.

Esiselvityksen perusteella ei ilmennyt tukea tutkintapyynnössä ilmaistulle käsitykselle siitä, että lipuntarkastajien ja järjestyksenvalvojien menettely olisi ollut oikeudetonta, ylimitoitettua tai perustunut rasistiseen vaikuttimeen. Selvityksien sekä valvontatallenteiden perusteella ei ole syytä epäillä, että voimakeinoja olisi käytetty perusteettomasti tai ylimitoitettu niiden käyttö siten, että niitä ei olisi tapauksen olosuhteissa pidettävä puolustettavina. Lipuntarkastajilla ja järjestyksenvalvojilla on lakiin perustuva oikeus voimakeinojen käyttämiseen tietyin edellytyksin ja asiassa ei ole syytä epäillä, etteikö näitä edellytyksiä olisi tässä tilanteessa ollut käsillä.

Asiassa ei ilmennyt tutkintapyynnössä esitetyn käsityksen tueksi myöskään seikkoja siitä, että ilmoittajan joutuminen lipuntarkastuksen tai sittemmin voimakeinojen käytön kohteeksi olisi johtunut tämän ihonväristä tai mistään muustakaan kielletystä syrjintäperusteesta.

Liked it? Take a second to support VictoriaMedia on Patreon!

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.