Ilmoitus neljästä hiehosta joilla takajalat tippuneet karsinan lantaritilikön läpi. Omistajapariskunta ei saanut eläimiä ylös omin avuin.

Vahinko tapahtui Lieksan Kelvänjärvellä maanantai aamuna kello 9 aikaan. Pelastuslaitoksen saavuttu a paikalle omistaja saanut yhden hiehoista jo ylös.

Pelastuslaitoksen henkilöstö yhdessä omistajan kanssa järjesti hiehoille lisä tilaa viereiseen karsinaan ja köysillä vetämällä siirsivät hiehot yksi kerrallaan ylös pinteestä. Samalla noston yhteydessä varmistettiin puulevyillä peittämällä lantakouru ettei hiehot tipahda uudelleen samaan paikkaan.

Hiehot eivät vahingoittuneet noston yhteydessä.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!