Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimien vuoden 2021 pääsotaharjoitus ARCTIC LOCK suunniteltiin järjestettäväksi touko-kesäkuussa 2021. ARCTIC LOCK:in oli määrä olla puolustusvoimien suurin harjoitus vuonna 2021, johon liittyisi merkittävä kansainvälisen yhteistoiminnan harjoittamisen osuus. Harjoitukseen kutsuttiin Suomen puolustusyhteistyön kannalta 13 keskeistä kumppanimaata ja esikuntahenkilöstöä sekä tarkkailijoita EU:sta ja Natosta.

Harjoituksen valmistelua on kuluvana vuonna jatkettu COVID19-pandemian aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. Harjoitukseen kutsutut kansainväliset kumppanimaat ovat edelleen sitoutuneita osallistumaan harjoitukseen, mutta kansainvälistä suunnittelua ei COVID19-rajoituksista johtuen ole kyetty jatkamaan maaliskuun 2020 jälkeen. Harjoituksen toimeenpanemiseksi välttämättömiä kansainvälisiä suunnittelutilaisuuksia sekä niihin liittyviä valmistavia tilaisuuksia, kuten harjoitusalueen maastontiedustelut, ei ole enää mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan.
Edellä mainituista syistä sekä vallitsevasta pandemiatilanteesta ja sen kehittymisennusteesta johtuen TP-UTVA linjasi puolustusministeriön esityksestä 18.9.2020, että ARCTIC LOCK 21 -harjoituksen suunnittelu keskeytetään, harjoitus peruutetaan ja se korvataan Puolustusvoimien kansallisella pääsotaharjoituksella 2021.
-Kansainvälinen harjoittelu on tärkeää, mutta tässä tilanteessa vielä tärkeämpää on pitää koronavirus aisoissa. Siksi ARCTIC LOCK on perusteltua korvata kansallisella harjoituksella, toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen.
Ministeri Kaikkosen mukaan puolustushallinto selvittää mahdollisuudet järjestää merkittävä kansainvälinen harjoitus myöhemmin 2020-luvulla.
ARCTIC LOCK-harjoitukseen suunnitellun noin 20 000 osallistujan sijaan Puolustusvoimien pääsotaharjoitus 2021 tullaan toimeenpanemaan noin 15 000 kansallisen osallistujan tasolla.
Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!