Suomenlahden merivartiosto sai valmiiksi törkeää väärennystä koskevan rikoskokonaisuuden tutkinnan – rikostorjunta keskeinen osa rajaturvallisuuden ylläpitoa.

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö on saanut valmiiksi törkeää väärennystä koskevan rikoskokonaisuuden tutkinnan. Asiaa on tutkittu muun muassa rikosnimikkeillä törkeä väärennys, törkeä petoksen yritys ja rekisterimerkintärikos. Rikoksista epäillään kahta mieshenkilöä, joista toinen on Ukrainan ja toinen Viron kansalainen.

Molemmat henkilöt on vangittu tapauksen johdosta. Asiassa on tarkoitus nostaa syytteet syyskuun aikana. Tapauksen jäljille päästiin aiemmin keväällä Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön normaalin päivittäisrikostutkinnan aikana tekemien havaintojen kautta.

Tapauksen yhteydessä väärennettyä henkilöllisyysasiakirjaa käyttämällä luotiin viranomaisen ylläpitämään julkiseen rekisteriin kuvitteellisiin tietoihin perustuva henkilöllisyys, aikaansaatiin aito henkilötunnus ja annettiin vaikutelma, että kyseinen henkilö nauttisi Euroopan unionin kansalaiselle kuuluvia vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuksia. Suomenlahden merivartiosto on tehnyt tapauksen tutkinnassa tiivistä yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa.

Suomenlahden merivartioston toimesta aloitettiin viikon 38 aikana kuusi uutta esitutkintaa, joissa nimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, valtionrajarikos, väärän henkilötiedon antaminen ja maahantulokiellon rikkominen.

Suomenlahden merivartioston asiakirjatutkintaryhmän toimesta havaittiin viikon 38 aikana kahden tapauksen yhteydessä kaksi väärennettyä asiakirjaa ja yksi tapaus, jossa henkilö esitti ominaan toiselle henkilölle kuuluvia aitoja matkustusasiakirjoja.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.