Etelä-Suomen tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkemmat rajoitukset, jos äkillisiä joukkoaltistumisia tapahtuu.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän koronavirustartuntoja, laajoja tartuntaryvästymiä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Aluehallintoviraston päätös tilaisuuksien järjestämisen rajoituksista ja edellytyksistä lokakuussa on siis sama kuin syyskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella epidemiatilanne vaihtelee sairaanhoitopiirien välillä. Tilanne voi rauhallisillakin alueilla kuitenkin nopeasti muuttua, jos terveysturvallisuudesta ei huolehdita. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä alueellaan välittömästi tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen laajuinen päätöksemme perustuu kattavaan epidemiologiseen tilannearvioon siitä, millaiset aluetta koskevat toimet ovat lokakuussa tarpeen koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Päätöstä varten ajantasaista tietoa alueensa tautitilanteesta ovat antaneet sairaanhoitopiirit ja suurimmat kaupungit, joiden tilannekuva on kirjattu päätöksemme perusteluihin.

Joukkoaltistumisia on syntynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella lukuisia. Laajoja tartuntaryvästymiä on syntynyt sellaistenkin sairaanhoitopiirien alueilla, missä tartuntoja on aikaisemmin ollut vähän. Ihmiset myös liikkuvat alueiden välillä paljon. Erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata. Sen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen joidenkin alueiden rauhallinenkaan epidemiologinen tilanne ei tällä hetkellä mahdollista turvaohjeista luopumista yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!