ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022 valittiin Kauko Väisänen (Yhdenvertainen Etelä-Savo).

Hallituksen jäsenet vuonna 2021 ovat Reijo Hämäläinen (Etelä-Savon ADA ry), Jukka Rossi (Mikkelin Seudun Hengitysyhdistys ry), Pirjo Rautiainen (Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry), Merja Ikonen (Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry), Stig Poikolainen (Naisvuoren Eläkkeensaajat ry), Hanna-Noora Hurri (Etelä-Savon Cp-yhdistys), Mirja Kauppinen (Eläkeliiton Mikkelin yhhdistys ry), Marjut Kuosma (Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry), Timo Petäjämäki (Mikkelin Seudun Invalidit ry), Arja Väänänen (Mikkelin kaupunki), Marketta Evola (Mikkelin seudun Muisti ry), Vesa Himanen (Ristiinan Mielenterveysyhdistys Risla ry).

Hallituksen varajäsenet vuonna 2021 ovat Jarmo Kuolimo (Ristiinan mielenterveysyhdistys Risla ry), Markku Myyryläinen (Naisvuoren Eläkkeensaajat ry), Jarmo Mynttinen (Etelä-Savon Näkövammaiset ry), Pirkko Luntta (Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry), Anu Peltonen (Mikkelin Seudun Selkäyhdistys ry), Erkki Pettinen (Yhdenvertainen Etelä-Savo ry), Riitta-Leena Jantunen (Eläkeliiton Mikkelin yhdistys ry), Tarja Pärnänen, (Mikkelin Kuurojen yhdistys ry), Jukka Koivumäki (Mikkelin Seudun Psoriasisyhdistys ry), Hannu Karttunen (Otavan Eläkkeensaajat ry), Tuula Jaakola (Mikkelin Seudun Muisti ry), Minna Kosonen (Mikkelin seudun keliakiayhdistys ry).

Puheenjohtajan mietteitä

Yhdistystoimijoille kulunut vuosi on ollut vähintäänkin haasteellinen. Paljon puhutun koronan vaikutukset ovat meidän kaikkien tiedossa ja edelleenkin joudumme huomioimaan eri suositukset suunnitellessa tulevaa toimintaa. Pääsääntö on, että mennään terveys edellä ja minimoidaan eri riskitekijät, jotta saamme pysymään koronan aisoissa. 
Yhdistyksemme kaikki työntekijät ovat hoitaneet mallikkaasti työsarkansa myös koronkriisin aikana ja nyt on aika suunata katseemme tulevaan. Me kaikki tiedostamme luonnon tärkeän vaikutuksen hyvinvointiimme – eritoten tämä kävi ilmi juuri koronatilanteessa, jolloin eri luontokohteet ovat olleet suosittuja käyntikohteita. Tulevana kautena halumme myös Esteryn toiminnassa kantaa kortemme kekoon ja olemme perustamassa luontokerhon, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteisiä luontotapahtumia. 

Hyvän lähtölaukauksen toiminnalle luo Puulalla Säynätsaaressa sijaitseva esteetön laavu, jonka hallinnointi siirtyi kesällä 2020 Mikkelin Seudun Invalideilta Esterylle. Toimintamme yhtenä tavoitteena on olla mukana ympäristöministeriön alulle panemassa luontokohteiden korjaus- ja kunnostushankkeessa ja näin saada sekä työllistettyä ihmisiä että rahoitusta omille projekteille. 

Edunvalvonta on yksi yhdistyksemme kulmakivistä ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tärkeää, jotta saamme yhdistysten tärkeinä pitämät asiat esille. Olemme muun muassa mukana Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmässä, jossa allekirjoittanut on varsinaisena jäsenenä järjestöjä edustamassa ja maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa. 

Tulevaisuuden sote-keskukseen on ladattu paljon toiveita ja sen vuoksi on tärkeää, että olemme mukana tulevissa työryhmissä antamassa oman näkemyksemme helposti saavutettavista ja tasa-arvoisista sote-palveluista. 

Samoin järjestöneuvottelukunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa järjestöjen ja muiden maakunnan toimijoiden vuoropuhelua maakunnassa.

Vallitsevan tilanteen huomioiden jatkamme täysipainoisesti toimintaa ja näin osaltaan mahdollistamme jäsenyhdistyksillemme hyvän toimintaympäristön, joka on Esteryn tärkein tehtävä tulevanakin kautena.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.