Poliisi tutkii Liperin koulussa eilen 30.9.2020 tapahtunutta pahoinpitelyä, jossa tapauksen osapuolina olivat kaksi 13-vuotiasta koulun oppilasta. Tapauksessa uhriin oli kohdistettu fyysistä, hoitoa vaatinutta väkivaltaa.

Asian selvittäminen on kesken ja jatkuu niin esitutkinnan kuin myös viranomaisyhteistyön keinoin. Asian keskeneräisyyden sekä osallisten nuoren iän johdosta ei asiasta tiedoteta tällä hetkellä tarkemmin.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!