Tyrvään Sanomat nosti 1.10. kirjoituksessaan esille aluehallintoviraston 29.9.2020 tekemän tarkastusraportin puutteet koskien Esperi Hoivakoti Iltalaa. Esperi on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ja suurin osa asioista on jo kunnossa.

Esperi toimii lain ja asetusten mukaisesti ja Iltalan henkilöstömitoitus on luvan mukaista. Asukkaiden hoivan tarpeen kasvaessa on kuitenkin tarpeen nostaa myös hoivahenkilöstön määrää ja lisähenkilöstöä on jo rekrytoitu.

Kodin vastuuhenkilöllä sekä henkilöstöllä on tarvittava osaaminen, yöhoito on riittävää ja lääkehoito sekä lääkeluvat kunnossa. Tarkastuksessa esille nousivat myös sijaistustilanteet. Kesälomat ja sairaslomat pyritään ensisijaisesti hoitamaan oman henkilöstön voimin, mutta yllättävissä tilanteissa henkilöstö auttaa toinen toisiaan sekä tarvittaessa myös muita lähialueen yksiköitä. Asukkaiden turvallisuudesta ei kuitenkaan jousteta missään tilanteessa.

Uusi vanhuspalvelulain lakisääteinen mitoitus tuli voimaan 1.10.2020. Uudessa laissa henkilöstömitoitukseen ei lasketa vapaapäivillä, lomalla tai sairaana olevia, ainoastaan toteutuneet työtunnit otetaan huomioon. Näin on Esperillä jo nyt. Lain mukaan välillisiä tukipalvelutöitä voi tehdä myös hoivahenkilöstö, mutta tätä työtä ei lasketa lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen. Välillinen ja välitön työ erotellaan myös Iltalassa, henkilöstön työnkuviin lakimuutos ei vaikuta.

Iltalan toiminta on asukaslähtöistä, mikä tarkoittaa, että asukkaalla on oikeus olla osallisena omassa elämässään, osallistua arjen toimintoihin sekä kodin elämään ja askareisiin. Keväällä käynnistynyt koronapandemia aiheutti muutoksia hoivakotien arkeen ja turvavälien säilyttämiseksi Iltalan asukaskokouksista luovuttiin väliaikaisesti. Asukaskokoukset on jälleen käynnistetty turvallisuudesta huolehtien ja asukkaat osallistuvat sen myötä viriketyöryhmän toimintaan. Rajoittamistoimenpiteet määrää aina lääkäri ja henkilöstö toimii asiassa lääkärin ohjeiden mukaisesti. Asukaslähtöisessä toiminnassa rajoitustoimenpiteet ovat aina viimeinen keino.

Yksi korjauskehotuksista koski yöpaastoa ja Iltalan ateriarytmiä on jo muutettu ohjeistuksen mukaisesti. Yöpalaa tarjotaan asukkaille aina heidän halutessaan, kuten on tähänkin asti tehty.

Iltala on ostoyksikkö, joka siirtyi Esperille vuoden 2018 lopulla. Kiinteistö on vanha eikä enää täytä uusimpia laatusuosituksia. Esperi on jo lähtenyt selvittämään vaihtoehtoja.

“Kodin henkilöstö tekee parhaansa asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja omaisten palaute on ollut pääosin kiittävää. Olemme ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja suurin osa asioista on jo kunnossa. Toivotamme korona-epidemian jälkeen lähiseudun asukkaat tervetulleeksi tutustumaan Iltalan toimintaan,” sanoo Esperin aluepäällikkö Mia Von Bagh.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.