Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 tammi–syyskuussa kaikkiaan 376 800 rikoslakirikosta, mikä on 36 900 tapausta (9,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 177 300, mikä on 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja ilmoitettiin 11 prosenttia enemmän.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 tammi–syyskuussa poliisin tietoon tuli 485 300 rikosta ja rikkomusta, mikä on 26,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 371 600, mikä on 10,3 prosentti enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana 5 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 400 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2019 tammi–syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 19,9 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 75,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 3 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 300.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana 24 400, mikä on 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 53,7 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 2,4 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan kasvoi 4,6 prosenttia. Yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä ilmoitusten kasvu painottuu tammi–maaliskuulle ei huhti–kesäkuulle. Heinäkuussa ilmoitettiin lähes 30 prosenttia enemmän yksityisasunnoissa tapahtuneita pahoinpitelyjä kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 372, mikä on 192 tapausta enemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 76, mikä on 25 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 308, mikä on 82 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 107 eli 6 tapausta (0,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 219, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 49 ilmoitusta vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 796 muuta seksuaalirikosta. Näistä 367 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 34 tapausta (8,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana tietoon yhteensä 177 300, mikä on 15 200 tapausta (8,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta on tilastoitu enemmän omaisuusrikoksia viimeksi vuonna 2016.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 24 300, mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 500, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana ilmi 5 400, mikä on 700 tapausta (12,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 141.

Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurrot kuukausittain 2011–2020

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 600 mikä on 17,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 338.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 104 500, mikä on 10 000 tapausta (9,6 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 100, mikä on 2,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3 700 mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 39 100, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tammi–syyskuussa 2020 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 900, mikä on 9,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 24 700, mikä on 1 600 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 232. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli alkuvuodesta ilmi 39 600.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 15 700, mikä on 10,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 400, mikä on 4,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 14,5 prosenttia. Niitä tuli tietoon 10 300. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 29 000, mikä on 21,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 10,1 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 009. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 18 300, mikä on 15,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Alkuvuonna 2020 ilmoitettiin 3 100 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 200 tapausta (5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 59 100, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2016-2020 (ennakkotieto)

Rikos 2016 2017 2018 2019 2020 2)
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 628 139 662 662 659 148 625 215 492 782
2) Rikoslakirikokset 359 854 335 260 333 283 339 906 376 808
A. Omaisuusrikokset 178 643 162 460 155 115 162 125 177 292
Murrot yhteensä 24 330 22 793 20 991 21 589 26 087
Asuntomurrot 4 097 3 665 3 681 3 262 3 666
– vapaa-ajan asunnosta 965 1 237 904 863 1 098
– muusta asunnosta 3 132 2 428 2 777 2 399 2 568
Liikemurrot 2 576 2 348 2 229 2 079 2 375
Moottoriajoneuvomurrot 6 493 5 871 5 169 5 456 6 482
Muut murrot 11 164 10 909 9 912 10 792 13 564
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 5 277 4 849 4 436 4 460 4 940
Ryöstöt yhteensä 1 238 1 257 1 293 1 291 1 568
Vahingonteot yhteensä 27 289 26 087 23 088 23 147 24 749
Kavallukset yhteensä 2 232 2 346 2 491 2 621 2 518
Petokset yhteensä 19 270 17 316 18 161 21 984 24 283
– törkeä petos 1 052 1 071 1 255 1 577 1 526
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 27 048 26 804 26 957 26 998 26 394
Tappo, murha tai surma 54 57 55 51 76
Tapon, murhan tai surman yritys 233 280 260 226 308
Pahoinpitelyt yhteensä 25 269 25 100 25 134 25 211 24 449
– törkeä pahoinpitely 1 147 1 209 1 233 1 180 1 372
C. Seksuaalirikokset 2 520 2 367 2 763 3 152 3 122
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 945 866 1 000 1 233 1 219
Raiskaus 852 924 1 007 1 113 1 107
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 10 221 9 053 9 356 9 368 9 779
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 421 1 301 1 414 1 459 1 554
Haitanteko virkamiehelle 1 399 1 134 1 133 1 107 1 052
L. Liikennerikokset 94 118 85 342 88 428 85 037 98 392
Rattijuopumukset yhteensä 13 098 13 417 14 193 14 008 15 726
Huumausainerikokset yhteensä 18 868 20 750 21 801 22 754 28 973
– törkeä huumausainerikos 851 956 888 1 111 1 009

1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.
2) Ennakkotieto

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.