Valtionsyyttäjä on nostanut syytteet törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä asiassa, joka liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle 14.11.2019 antamaan langettavaan tuomioon.

Syytteet on nostettu vuonna 1996 syntynyttä naista ja vuonna 1984 syntynyttä miestä vastaan.

Tuomiossa EIT katsoi Suomen rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta käännyttäessään joulukuussa 2017 Irakiin turvapaikanhakijan, jonka väitettiin tulleen surmatuksi pian Irakiin paluun jälkeen. Samalla Suomi määrättiin maksamaan ihmisoikeusvalituksen tehneelle naiselle korvauksia.

Nyt nostetut syytteet koskevat törkeätä petosta ja törkeätä väärennystä. Syytettyinä ovat EIT:lle valituksen tehnyt nainen ja tämän lähipiiriin kuulunut henkilö. Syytteiden mukaan EIT:lle annetut tiedot turvapaikanhakijan kuolemasta olivat totuudenvastaisia ja asiaa koskevat kirjalliset todisteet väärennettyjä.

Lisäksi samoja henkilöitä vastaan on nostettu syytteet törkeästä väärennyksestä koskien samojen väärennettyjen asiakirjojen käyttämistä todisteina Helsingin hallinto-oikeudessa vuosina 2017–2019. Esitutkinnassa asiakirjojen käyttämistä hallinto-oikeudessa tutkittiin väärennyksen lisäksi törkeänä petoksena, mutta syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, koska hallinto-oikeusprosessissa ei ollut kysymys taloudellisen hyödyn tavoittelusta, jota petoksen toteutuminen lain mukaan edellyttää.

Naista vastaan on lisäksi nostettu syyte perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Syyte koskee epäiltyä väärien tietojen antamista vuonna 2015 suoritetussa turvapaikkakuulustelussa.

Nainen on esitutkinnassa osittain tunnustanut epäillyt teot. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Asiaa koskeva haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.