Hovioikeus on tänään antamallaan ratkaisulla tuominnut merivoimien esikuntapäällikkönä toimineen vastaajan neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta yhteiseen 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Vastaaja oli merivoimien esikuntapäällikkönä 12.9.2016 osallistunut puolisonsa sisaren puolison osastopäälliköksi esittämiseen ja 1.1.–14.2.2018 esittänyt tätä Vapaudenristin kunniamerkin saajaksi. Lisäksi vastaaja oli 23.1.2018 käynyt tämän kanssa kehityskeskustelun ja tehnyt tämän palkkaan vaikuttaneen suoritusarvioinnin. Toimiessaan Rannikkolaivaston komentajana vastaaja oli 18.2.2016 hyväksynyt esityksen kantahenkilökunnan henkilökohtaisista palkanosaprosenteista. Useiden muiden henkilöiden ohella esitys oli koskenut hänen samassa joukko-osastossa palvellutta poikaansa, jonka palkka oli hyväksymisen myötä noussut.  

Hovioikeus katsoi, että sotilasvirkamiehenä vastaajan oli tullut noudattaa hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Vastaajan todettiin syytteen mukaisesti toimineen huolimattomuuttaan palvelusvelvollisuutensa vastaisesti osallistuessaan asioiden käsittelyyn esteellisenä. Hovioikeus katsoi, ettei mikään neljästä teosta ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon vastaajan asema ja tehtävä merivoimien ylimpään johtoon kuuluneena korkea-arvoisena upseerina sekä toiminnan vaikutus puolustusvoimien asianmukaiseen toimintaan, päätöksenteon puolueettomuuteen ja niitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Hovioikeuden tuomio oli yksimielinen lukuun ottamatta viimeksi mainittua syytekohtaa. Vähemmistöön jääneet pitivät kyseistä tekoa kokonaisuutena arvostellen vähäisenä ja katsoivat, ettei teko ollut rangaistava.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.