Oulun käräjäoikeus on 27.10.2020 tuominnut 24 – vuotiaan miehen syytekohdassa 1 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä syytekohdassa 2 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta yhteiseen 5 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä maksamaan kohdassa 1 asianomistajana olleelle 11- vuotiaalle tytölle vahingonkorvauksena kärsimyksestä 1 200 euroa.

Kysymys on ollut ensimmäisen syytekohdan tarkoittamassa teossa siitä, että mies on kesällä 2018 Oulussa alaikäisille tarkoitetussa chat -sovelluksessa tekeytynyt 9. luokalle menossa olevaksi ja keskustellut chatissa asianomistajan kanssa. Keskustelussa mies on ohjeistanut tyttöä menemään wc:hen ja lukitsemaan oven, ja kun tyttö on kertonut näin tehneensä, mies on pyytänyt ja suostutellut tyttöä, että tämä laskisi pikkuhousut ja ottaisi miehelle kuvan, jossa tyttö näkyisi ilman housuja. Tyttö ei kuitenkaan ole suostunut tähän. Syytekohdan 2 teossa on ollut kyse siitä, että miehen puhelimesta on löydetty kuusi kuvatallennetta, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta. Kyseisten kuvien lasten henkilöllisyydestä ei ole tietoa.

Tuomittu on tunnustanut menettelynsä pääosin. Hän on kuitenkin katsonut, että kohdan 1 teossa olennaista oli hänen pyrkimyksensä saada valokuva ja että kyseeseen tuli rikosnimike lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, jonka rikoksen rangaistusasteikko on lievempi kuin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön. Toissijaisesti hän on katsonut kyseessä olevan enintään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys.

Käräjäoikeus on katsonut, että kyseisten kaltaisten seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen ja seksuaalisten asioiden kertominen lapselle täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön ja että kyseessä on täytetty teko, vaikka tyttö ei ole lähettänyt valokuvaa. Mies ei ollut ehdottanut tapaamista tai muuta myöhempää kanssakäymistä valokuvan saamiseksi, joten kyse ei ollut lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin nimisestä rikoksesta.

Miehelle tuomittua rangaistusta on yhdellä kuukaudella lieventänyt se, että hän on tapahtuneen jälkeen hakeutunut keskusteluavun piiriin, jotta kyseessä oleva menettely ei toistuisi. Miehellä ei ollut aikaisempaa rikoshistoriaa, joten vankeusrangaistus on määrätty ehdollisena.

Asia on ratkaistu puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Tuomio on yksimielinen.

Käräjäoikeus on asianomistajan suojelemiseksi käsitellyt asian suljetuin ovin ja määrännyt tuomion salassapidettäväksi lukuun ottamatta tuomiolauselmaa ja lainkohtia. Myös asianomistajan nimi on määrätty salassapidettäväksi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.