Siviilipalveluslakiin on kirjattu työ- ja elinkeinoministeriön, siviilipalveluskeskuksen ja puolustusvoimien velvollisuus antaa kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä. Käytännössä velvoite ei toteudu. Tänäkään syksynä tuhannet kutsuntoihin osallistuvat nuoret eivät saa riittävää tietoa siviilipalveluksesta. Sivariin hakeutuvat joutuvat etsimään pääasiassa tietonsa itse netistä.

Kutsunnanalaiset saavat kutsuntakirjeen sinä vuonna kun he täyttävät 18 vuotta. Kirje sisältää kutsuntakuulutuksen, kyselylomakkeen varusmiespalvelusta varten, Varusmiesopas-nimisen kirjasen sekä Ruotuväki-lehden. Kirjeen sisällöstä ainoastaan Varusmiesoppaassa mainitaan siviilipalveluksen olemassaolo. Tänä vuonna 77-sivuisessa kirjasessa siviilipalveluksesta kerrottiin seitsemän lauseen verran. Kuitenkaan siinä ei kerrota kuinka sivariin voidaan varsinaisesti hakeutua. Kyselylomakkeessa puolestaan siviilipalvelus ei ole edes vaihtoehtona palveluspaikkojen joukossa. Lomakkeesta voi jopa saada sellaisen kuvan, että armeijaan on pakko hakea.

Kutsuntatilaisuuksissa siviilipalveluksesta kerrottava informaatio vaihtelee paikkakuntien välillä. Yhteistä tilaisuuksille on, että ne ovat armeijan ja kunnan järjestämiä ja niissä esitetään lähes yksinomaan tietoa varusmiespalveluksesta. Aseistakieltäytyjäliiton tekemien kyselyiden perusteella melko yleisesti siviilipalveluksesta kerrotaan kutsunnoissa vain yhden dian verran, toisinaan ei lainkaan. On selvää, ettei muutaman lauseen tieto siviilipalveluksesta sotilaan kertomana ole riittävästi. Asenne aseistakieltäytyjiä kohtaan voi olla myös vähättelevää kutsunnoissa. Lisäksi siviilipalvelukseen hakeutuvia voidaan määrätä hakemaan siviilipalvelushakemuksia kaikkien kutsuntaan osallistuvien nähden. Tällainen erottautuminen luo ryhmäpaineen ilmapiirin, jossa siviilipalvelukseen hakeminen vaatii kovaa itseluottamusta.

Kokemuksia puuttellisesta siviilipalveluksen tiedonsaannista on koottu Aseistakieltäytyjäliiton nettisivuille osoitteeseen https://akl-web.fi/fi/posts/kokemuksia-siviilipalveluksesta-tiedottamisesta-kutsunnoista. Liitto tuo esiin näitä kokemuksia vaikuttamistyössään parlamentaariselle asevelvollisuuden kehittämiskomitealle sekä siviilipalvelusasian neuvottelukunnassa tavoitteenaan tiedonsaantiongelman korjaaminen.

Aseistakieltäytyjäliitto on jo vuosien ajan tuonut esiin tarvetta lisätä kutsunnanalaisten tiedonsaantia siviilipalveluksen sisällöstä ja sinne hakeutumisesta. Viranomaisten riittämätöntä tiedotusta paikkaa osaltaan liiton vuosittain organisoima Kutsuntakampanja, jossa tlevitetään tietoa aseistakieltäytymisestä kutsuntoihin osallistuville nuorille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.