Ilotulitteiden käytön rajaaminen Seinäjoen kaupungin alueella

Pelastusjohtaja on 28.12.2020 tekemällään päätöksellä (§ 31/2020)
päättänyt ilotulitteiden käytön rajaamisesta Seinäjoen kaupungin
keskusta-alueella seuraavasti rajatulla alueella:

Kivistöntie – Kuortaneentie – Kalevalantie – rautatie – Suupohjan rata – Kauppilankatu – Kustaantie – Suupohjantie – Kytösavunkatu – Lakeudentie – Jouppilankatu – Huhtalantie – Koskenalantie – Kivistöntie

ajalla 31.12.2020 – 1.1.2021.

Päätöksessä ilotulitteilla tarkoitetaan kaikkia ilotulitteita. Ainoastaan
tähtisädetikkuja on sallittua käyttää normaaleja varotoimenpiteitä noudattaen.
Tähtisädetikkujen luovuttaminen päihtyneille ja alle 18-vuotiaille on kielletty.
Ilotulitteita ei myöskään saa suunnata kyseistä aluetta kohti.
Rajatun alueen sisällä ilotulitteiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa alueelle kokoontuville ihmisille, omaisuudelle sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Vaaran syntymistä ja niiden mahdollisia seurausvaikutuksia pyritään estämään ennakolta rajoittamalla ilotulitteiden käyttöä.

Muilla kuin edellä mainituilla alueilla on ilotulitteiden käyttö sallittu
ilman erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle ajalla 31.12.2020 klo 18.00 – 1.1.2021 klo 2.00.

Ilotulitteiden käytössä tulee noudattaa niistä annettuja turvallisuusohjeita.

Hyviä ohjeita löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivulta:

https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/ilotulitteet

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.