Helsingin hovioikeus on kumonnut 8.1.2021 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot kolmelle totaalikieltäytyjille. Kyse on henkilöistä, jotka olivat saaneet käräjäoikeudessa kertaalleen vapauttavat tuomiot siviilipalveluksesta kieltäytymisistä. Henkilöt joutuivat toistamaan kieltäytymisensä vuonna 2019, jolloin käräjäoikeus tuomitsi heidät vankeusrangaistuksiin.
Aiemmat vapauttavat tuomiot annettiin tilanteessa, jossa totaalikieltäytyjien tuomitseminen nähtiin Jehovan todistajien suosituimmuuskohteluun nähden syrjivänä. Siviilipalveluslaki velvoittaa kutsumaan totaalikieltäytyjät uudelleen siviilipalvelukseen, mikäli heitä ei tuomita vankeusrangaistukseen. Useita kymmeniä totaalikieltäytyjiä on joutunut uusimaan kieltäytymisilmoituksensa. 1.4.2019 kumotun Jehovan todistajat asevelvollisuudesta vapauttavan lain jälkeen ainakin 19 tällaisessa tilanteessa olevaa henkilöä on tuomittu käräjäoikeudessa vapausrangaistuksiin ja heistä valtaosa on valittanut tuomioistaan.
Kyseessä sama teko
Tänään Helsingin hovioikeus totesi, että henkilöiden siviilipalveluksesta kieltäytyminen perustui olennaisesti samoihin tosiseikkoihin kuuluen siten ne bis in idem -oikeusperiaatteen eli kaksoisrangaistavuuskiellon piiriin. Hovioikeus katsoi, että tämän vuoksi aiempi lainvoimainen tuomio on este uudemman syytteen tutkimiselle ja päätti näin ollen kumota myöhemmän käräjäoikeuden tuomion.
Aseistakieltäytyjäliitto on tyytyväinen hovioikeuden tuomioon ja katsoo, että sama kohtelu tulee ulottaa kaikkiin vastaavassa tilanteessa oleviin kymmeniin ns. toisen kierroksen totaalikieltäytyjiin. Vielä ei ole tietoa siitä hakeeko syyttäjä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta ja jos hakee, myöntääkö korkein oikeus sen. On kuitenkin mahdollista, että asian käsittely jatkuu edelleen.
 
Aseistakieltäytyjien rangaistuksista luovuttava
“Tänään saa olla tyytyväinen, mutta on muistettava, että Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen jälkeen ihmisoikeussopimuksia rikkova totaalikieltäytyjien tuomitseminen on jatkunut tuttuun tapaan”, Aseistakieltäytyjäliiton järjestökoordinaattori Esa Noresvuo toteaa.
YK:n Ihmisoikeuskomitea käsittelee kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Suomessa tarkastelevan seitsemännen määräaikaisraportin maaliskuussa 2021.
“Nuhteita on odotettavissa, sillä komitean toistuvasti huomauttamille rikkomuksille siviilipalveluksen rangaistuksenomaisuudesta ja totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista ei ole tehty mitään”, Noresvuo toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.