Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Vuosi 2020 oli Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen osalta varautumisen aikaa. Koronapandemian takia pelastuslaitos suoritti merkittävän määrän erilaisia varautumisen toimenpiteitä, joilla varmistettiin asiakaspalvelun edellyttämä suorituskyky sekä toiminnan jatkuvuus pitkään kestävän poikkeustilanteen aikana.

Pelastuslaitoksen valmiutta toimia poikkeusolojen aikana testattiinkin lähes koko vuoden 2020 ajan. Toimintalukujen valossa voidaan todeta, että pelastuslaitos yhdessä sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palomiesten kanssa kykeni suoriutumaan tehtävistään hyvin. Hyvästä varautumisesta kertoo muun muassa se, että palomiehet ja ensihoitajat kohtasivat vuoden aikana noin 50 000 asiakasta, mutta koronaan sairastumisia ei tapahtunut juurikaan.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastustehtävien määrä vuonna 2020 oli noin 9000, eli noin neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Ensihoitotehtäviä pelastuslaitos sai hoitaakseen noin 36 000, eli noin kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ensihoitotehtävistä noin kolmasosa oli kiireellisiä. Maakunnan tulipaloissa menehtyi seitsemän henkilöä ja loukkaantui vakavasti yksi henkilö. Palotarkastuksia tehtiin noin 2400, minkä lisäksi omatoiminen palotarkastus suoritettiin noin 17 000 kohteessa.

Metsä- ja maastopaloja syttyi vuoden aikana vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Liikenneonnettomuustehtävissä tapahtui myös laskua, mikä saattaa johtua koronatilanteen aiheuttaman liikennöinnin vähenemisestä. Vastaavasti luonnon aiheuttamien onnettomuuksien määrä kasvoi. Vuoden aikana oli lukuisia myrskyjä, joista aiheutui runsaasti pelastustehtäviä.

Merkittävimpinä onnettomuuksina vuoden 2020 osalta nousevat esiin muun muassa Maskussa syttynyt broilerkasvattamon tulipalo, jossa menehtyi huomattava määrä siipikarjaa sekä Turun Kupittaalla syttynyt rakennuksen kattopalo, jossa oli tulipalon lisäksi kaasusäiliöiden räjähdysvaara. Lokakuussa syttyi Turun Pansiontiellä suuri rakennuspalo. Pelastuslaitoksen henkilöstö osallistui myös Viking Amorellan ja Viking Gracen meripelastustehtäviin.

Korona vaikutti myös turvallisuusviestintään. Vielä vuoden alussa osallistuimme Turun messu- ja kongressikeskuksessa järjestettyihin Rakenna ja Sisusta -messuihin sekä Turussa järjestettyyn 112-päivän tapahtumaan. Koronapandemian vuoksi alkuvuoden tapahtumia lukuun ottamatta kaikki yleisötapahtumat, messut sekä lähes kaikki turvallisuuskoulutukset jouduttiin perumaan. Esimerkiksi NouHätä! -kilpailu toteutettiin tänä vuonna digitaalisesti entisten paloasemilla järjestettyjen aluekilpailujen sijaan. Vuoden aikana tavoitettiin silti muun muassa erilaisissa virtuaalikoulutuksissa ja webinaareissa yhteensä 23 150 ihmistä noin 270:ssä eri tilaisuudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi