Ilmajoen seurakunnan messussa esitetystä Ei ole vieraslajia -laulusta tehtiin heinäkuussa 2020 kantelu Lapuan hiippakuntaan Kuvaaja Cecil – Own work, CC BY-SA 4.0,

Tuomiokapituli totesi, että Ilmajoen seurakunnan jumalanpalveluksesta tehty kantelu ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Ilmajoen seurakunnan messussa esitettiin 12. heinäkuuta 2020 laulu ”Ei ole vieraslajia” (san. Anna-Mari Kaskinen). Kantelussa kysyttiin, oliko laulun esittäminen seurakunnalle sovelias kannanotto poliittiseen keskusteluun. Eduskunta oli kesäkuussa käsitellyt kysymystä, oliko ”vieraslaji”-termin käyttötapa täysistuntopuheenvuorossa peruste kansanedustajan syytesuojan purkamiseen.

Kirkollinen lainsäädäntö ja jumalanpalveluksesta annettu ohjeistus eivät kiellä yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden nostamista esiin jumalanpalveluksessa. Runo ei ole sisällöltään asiaton tai kirkon sanoman vastainen, vaan se tähdentää jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa.

Mikäli on kuitenkin tulkittavissa, että jumalanpalveluksessa julistus, musiikki tai rukous kohdistuu tiettyyn henkilöön, vaaditaan erityistä harkintaa ja pidättyvyyttä. Siksikin evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusohjeissa painotettu huolellinen, yhteisöllinen etukäteissuunnittelu on tärkeää.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!