Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt valittaa Volkan Ünsalin murhasta annetusta tuomiosta siltä osin kuin syyte hylättiin

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 22.12.2020 Jari Aarnion murhasta ja hylkäsi syytteen Keijo Vilhusen osalta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden tuomiossa on katsottu Vilhusen edistäneen murhaa osallistumalla eräiltä osin henkirikossuunnitelman järjestelyistä sopimiseen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan jo tällainen menettely on henkirikokseen osallistumisena rangaistavaa. Lisäksi asiassa on uskottavaa näyttöä siitä, Vilhusen osallisuus oli tätäkin olennaisempi. Asia on syytä saattaa kokonaisuudessaan hovioikeuden arvioitavaksi.

Aarnion osalta käräjäoikeus hyväksyi syytteen. Käräjäoikeuden tuomiossa kuitenkin katsottiin, että eräiltä osin syytteessä esitetyt yksittäiset oikeudelliset seikat olisivat sellaisia, etteivät ne sovellu Aarniota koskevan epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen perustaksi. Koska asia on ennakkotapauksena merkittävä, myös nämä seikat on syytä saattaa hovioikeuden uudelleen arvioitavaksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi