Poliisi haluaa muistuttaa kaikkia vanhempia ja lasten läheisiä siitä, että pienetkin lapset saattavat ajattelemattomuuttaan vahingoittaa toisen omaisuutta.

Sisä-Suomen poliisille on kirjattu rikosilmoitus anastetuista rekisterikilvistä ja asianomistajalta saadun kameratallenteen mukaan epäillyt näyttävät olevan alle 10-vuotiaita lapsia.

Alle 15-vuotiaan rikolliseen tekoon epäillyn asiaa ei käsitellä oikeudessa eikä hänelle tuomita rangaistusta. Alle 15-vuotiasta rikolliseen tekoon epäiltyä koskee kuitenkin korvausvelvollisuus, hän joutuu korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon. Jokaiseen lapsen tekemään rikokseen olisi hyvä päästä puuttumaan heti, jotta lapsi itsekin ymmärtää, että hänen tekonsa ei ole ollut vain pieni “hauska ja jännä juttu”.

Alle 15-vuotiaana tehdystä epäillystä rikollisesta teosta tehdään rikosilmoitus sekä lastensuojeluilmoitus. Kun alle 15-vuotiaan epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, toimitetaan tarvittaessa esitutkinta sen selvittämiseksi, onko 15 vuotta täyttänyt ollut osallisena teossa. Lisäksi esitutkinnassa selvitetään asianomistajan mahdolliset korvausvaatimukset sekä pyritään palauttamaan menetetty omaisuus takaisin omistajalleen.

Nuoren elämäntilannetta käsitellään myös yhdessä sosiaaliviranomaisten ja poliisin toimesta ankkuritoiminnan kautta. Ankkuritoiminnan tarkoituksena on varhaisen vaiheen nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennalta ehkäiseminen. Moniammatillinen tiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen piiriin.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!