Kuva: Mikko Nikkinen

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 19.1.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, mukaan lukien suosituksen harrastustoiminnan osalta on yhä voimassa. Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan 10 hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen Etelä-Karjalan siirryttyä kiihtymisvaiheeseen.

Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti myös jatkossa.

Etelä-Karjalan ollessa kiihtymisvaiheessa ei ole varaa höllentää toistaiseksi voimassa olevia vapaa-ajan viettoa koskevia rajoituksia.

– Alueellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa ja tartuntatilanne on hyvin hallinnassa, mutta viruksen variantit voivat muuttaa tilannetta nopeastikin, toteaa alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula. – Suosituksia ja rajoituksia tulee noudattaa edelleen. Virusmuunnos voi muuttaa tilannetta nopeastikin aiempaa vakavampaan suuntaan. Vielä emme voi höllentää rajoitteita.

Valtakunnan tasolta on toivottu, että rajoituksia ei alueilla höllennetä. Lähtökohtaisesti suositukset säilyvät samanlaisina myös helmikuussa. Tilannetta kuitenkin arvioidaan jatkuvasti ja tarvittaessa reagoidaan suuntaan tai toiseen.

Tilanne rajanylityspaikoilla joulua edeltävällä tasolla
Liikennemäärät rajanylityspaikoilla ovat Etelä-Karjalassa vakiintuneet joulun ja uudenvuoden jälkeen. Valtakunnallisia ohjeistuksia noudatetaan rajaliikenteessä ja yksityishenkilöitä kehotetaan vapaaehtoisiin koronatesteihin.

Eksote on aloittanut Kymsoten ja Rajan kanssa yhteistyössä kaksi erilaista pilottia rajanylitykseen liittyen. Kymsote tekee henkilöliikenteen rajanylittäjille koronavirustestejä rajalla ja Eksote kontaktoi yhteistyössä rajaviranomaisten kanssa maahan saapuvia henkilöitä.

Pilotointiaika on sekä Eksoten että Kymsoten alueella 19.1.-7.2.2021. Pilottien suunnitteluun ovat osallistuneet Eksoten ja Kymsoten kuntayhtymien lisäksi STM valmiusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Aluehallintovirasto, HUS Diagnostiikka, Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Tulli.

–Rajoille tuotetaan tukimateriaalia matkustajien ohjeistamiseksi. Toivomme, että voimme estää koronaviruksen eri muunnosten, tulon alueelle ja yhtenä keinona tässä on maahantulijoiden määrän vähentäminen ja rajan ylittävien ja maahan saapuvien yksityishenkilöiden mahdollisimman aktiivinen koronatestaus, toteaa Tuula Karhula – Nyt oikeasti pitää miettiä, onko matka ihan pakko nyt tehdä vai voinko jättää matkustamisen väliin?

Liikuntaharrastamiseen liittyvät suositukset/linjaukset
Etelä-Karjalan maakunnan alueella pyritään turvaamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja harjoittelu mahdollisimman pitkään hygieniaohjeet ja lajiliittojen ohjeet huomioiden. Alueelliset suositukset säilyvät muutoin samoina, mutta suosituksia täsmennetään liikuntaharrastamiseen ja pelaamiseen liittyen seuraavasti:

Lapset ja nuoret
Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee, että lasten ja nuorten pelitoimintaa, leirimatkoja tai vastaavaksi luettavia ei tehtäisi maakunnan sisällä eikä muiden maakuntien välillä.

Muuntuneen koronaviruksen takia THL suosittelee välttämään kokonaan matkustamista Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin. Myös kaikkea muuta matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille pitäisi tällä hetkellä rajoittaa vain välttämättömään. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti, ellei valtakunnan tasolta tule tarkennuksia.

Imatran ja Lappeenrannan kaupungeissa toimiva nuorten urheiluakatemia voi jatkaa toimintaa, mikäli kaikkia voimassa olevia turvallisuusohjeita pystytään noudattamaan. Eri ikäluokkia ei suositella sekoitettavan, elleivät nämä kohtaa harrastustoiminnassa normaalisti.

Aikuiset
Sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) ryhmäharrastustoimintaa ei suositella joukkue- ja kontaktilajeissa. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti, ellei valtakunnan tasolta tule tarkennuksia.

Harjoittelu voidaan sallia olympiakomitean linjauksen mukaisesti SM- ja 1 divisioona-tasoille sekä maajoukkueurheilijoille. Samoin peli-/ottelutoiminta on mahdollista SM- ja 1-divisioonatason urheilijoille sekä U20-sarjalle.

Aikuisten eli yli 20-vuotiaiden joukkuelajeissa on mahdollista harjoitella ulkotiloissa kokoontumisrajoitukset ja terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

– Alueen palloiluseurat ovat pyytäneet tulkintaa siihen, luokitellaanko ns. kuplahallit sisä- vai ulkotilaksi. Lähtökohtaisesti katsoisin ne rajatuiksi sisätiloiksi, toteaa Tuula Karhula.

Kokouksessa annetut suositukset on valmisteltu Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien liikuntatoimien sekä paikallisilta urheiluseuroilta tulleiden palautteiden mukaan. Tilannekuvaryhmä piti niitä tarkoituksenmukaisina täsmennyksinä jo olemassa oleviin suosituksiin. Tilannekuvaryhmä muuttaa suosituksia ja ohjeita tilanteen niin edellyttäessä.

Edellä kuvatut suositukset ovat voimassa, mikäli valtakunnan tasolta ei saada muuta ohjeistusta. Etelä-Karjalasta on vedottu siihen, että mm. pelaamiseen liittyviin kysymyksiin otettaisiin kantaa Sosiaali- ja Terveysministeriön ja THL:n taholta. Toistaiseksi linjauksia ei ole saatu.

Edellä mainituilla suosituksilla pyritään turvaamaan harjoittelumahdollisuudet ja harrastaminen. Näillä toimilla voidaan välttää se, ettei lasten ja nuorten pelimatkoilta tule altistuksia ja uusia tautiketjuja alueellemme.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://leminkunta2020.lianacms.com/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Päivitetyt suositukset:
Tilannekuvaryhmä on päättänyt 1.12.2020 asettaa voimaan seuraavat suositukset 3.12.2020–31.1.2021. Suosituksia on täydennetty 3.12.2020 ja 19.1.2021, 29.12.2020 niiden voimassaoloa jatkettiin tammikuun 2021 loppuun. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille:

Yksityistilaisuudet:
Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Opetuksen järjestäminen:
Toisen asteen opetus suositellaan siirrettäväksi etäopetukseen 7.12.2020 alkaen opetuksen järjestäjän välttämättömäksi katsomaa lähiopetusta lukuun ottamatta. Etäopetusta suositellaan jatkettavan ainakin 31.1.21 saakka.

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat kuten ennenkin.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Julkiset tilat:
Kirjastojen tapahtumat perutaan ja oleskelutilat, kuten lehtisalit suositellaan suljettavaksi. Kirjojen lainaus- ja palautustoiminta jatkuu. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Museoiden ja nuorisotilojen asiakasmäärä rajataan 20 henkilöön. Nuorisotoimintaa suositellaan osittain siirrettäväksi verkkoon, mutta nuorisotilat voivat olla kuntien harkinnan mukaan auki 20 hengen rajoitus huomioon ottaen.

Ryhmäharrastustoiminta:
Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa suositellaan keskeytettäväksi joukkue- ja kontaktilajeissa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi jatkaa erityistä harkintaa käyttäen, 20 hengen rajaus huomioiden sekä sisä- että ulkoharrastustoiminnassa. Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huomioida lajin luonteeseen liittyvät riskit. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Ammattilais- ja kilpaurheilijoiden harjoittelu pyritään turvaamaan siten, että harjoittelua voi jatkaa, mikäli se on turvallista ja kokoontumisrajoituksia sekä kokoontumisia koskevaa ohjetta pystyy noudattamaan. Urheilijoita saa olla kerralla koolla 20 henkilöä.

Ottelu- ja pelitoiminta
Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys ja 20 henkilön rajoitus. Katsojien ollessa erillään pelaajista ja huoltohenkilökunnasta (esim. erillisessä katsomossa), katsojia koskee oma 20 henkilön rajoitus ja pelaajia mukaan lukien toimitsijat sekä huoltohenkilöstö koskee oma 20 henkilön rajoitus.

Matkustaminen:
Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.
Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää.

Etätyö:
Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Maskisuositus:
Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.
Muutoin voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:

  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
  • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 1,5 metrin päässä muista ihmisistä.

Tapahtumat:
Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Kiihtymisvaiheessa voi järjestää alle 20 hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta:

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.4&t=1604562383408

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset näkyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta kohdasta Alueiden tilanne. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi