Kajaanin raatihuone. Raatihuoneen on suunnitellut Carl Ludvig Engel ja se on valmistunut 1831.

Kajaanin kaupunki on päättänyt koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut 21.1.2021. Neuvottelut perustuivat koronavirusepidemian ja viranomaisten antamiin rajoituksiin ja niistä aiheutuviin vaikutuksiin kaupungin palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstöresurssissa.

Neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Työnantajan käsityksen mukaan kaupungin henkilökunnan lomauttamistarve koskee koronavirusepidemiasta johtuen enintään 158 henkilöä. Lomautukset voivat koskea kirjaston henkilökuntaa, keskushallintoa, ympäristöteknistä toimialaa, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, sekä Kajaanin Mamselli -liikelaitosta. Muut toiminnot on rajattu mahdollisten lomauttamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Lomautusilmoituksia voidaan nyt käytyjen neuvotteluiden perusteella antaa toukokuun 2021 loppuun saakka.

Työnantaja tekee lomauttamispäätökset ja käynnistää lomauttamiseen liittyvien käytännön asioiden toteuttamisen, mikäli koronavirustilanne niin vaatii.

Työnantaja korostaa, että neuvottelut käymällä varaudutaan mahdollisiin työvoiman tarpeessa tapahtuviin muutoksiin koronavirusepidemian etenemisen mukaan. On tärkeää suunnata käytettävissä olevat ja vapautuvat resurssit koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla. Mahdollisesti vapautuvalle henkilöstölle etsitään omalta ja toisilta toimialoilta sekä liikelaitoksista korvaavaa työtä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.