CC BY-SA 3.0

Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että fossiilisista polttoaineista pitää luopua pian. Tämä koskee myös turvealaa. Luonnonsuojeluliitto kysyy, miten turvealalla on valmistauduttu väistämättömään turpeen käytön loppumiseen. Luonnonsuojeluliitto esittää, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla tuetaan siirtymää turvetta kestävämpiin elinkeinoihin.

Media on pitkin viime syksyä ja alkuvuotta kertonut tarinoita turvealan yrittäjistä, joille turvealan alasajo on tullut yllätyksenä. Luonnonsuojeluliitto on vaatinut jo vuosikymmeniä suunnitelmaa turpeen poltosta luopumiseksi hallitusti, jotta tällaisilta yllätyksiltä vältyttäisiin. Liiton mielestä hallittu siirtymä on paras ja oikeudenmukaisin vaihtoehto kaikkien kannalta.

Suunnitelmia siirtymästä ei ole kuitenkaan tehty, vaikka Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen kaikille olisi pitänyt olla selvää, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava nopealla aikataululla. Sopimus solmittiin jo viisi vuotta sitten. Lisäksi päästöoikeuksien hinnan nouseminen viime vuosina on tehnyt turpeen poltosta kannattamatonta.

“Kannatamme turveyrittäjien tukemista tässä tilanteessa, mutta kyse ei kuitenkaan voi olla uudesta tuesta turpeen poltolle tai muulle käytölle“, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toteaa.

Suomella on nyt hyvä mahdollisuus käyttää apuna EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, josta yhdessä muiden rahastojen kanssa on Suomelle tarjolla satoja miljoonia euroja vuosille 2021–2027. Luonnonsuojeluliitto toivoo, että varoja pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti puhtaampiin energiamuotoihin siirtymiseen ja yrittäjien tukemiseen siirtymään turpeesta korvaaviin kestäviin elinkeinoihin.

Turpeen poltolla on muutamissa maakunnissa muuta maata suurempi rooli taloudellisesti ja energiantuotannossa. Maakunnissa valmisteilla olevissa alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa on tärkeää nyt kartoittaa turpeesta luopumisen vaikutukset.

Siirtymän yhteydessä tulee varmistaa, että turvetta korvataan ensisijaisesti polttoon perustumattomilla vaihtoehdoilla. Metsäenergia ei ole hiilineutraalia. Investointitukien ja metsäbiomassan polton verottamisen avulla voitaisiin tehdä ilmastoystävällisemmistä vaihtoehdoista kilpailukykyisiä.

Luonnonsuojeluliiton Irti turpeesta -kansalaisaloitekampanjassa vaaditaan, että turpeen polton kieltämiseksi säädetään vastaavanlainen laki kuin kivihiilelle tehtiin. Jo 30 000 suomalaista kannattaa aloitetta.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi