Meripelastuksen hätätilanne Vaasan saaristossa. Ihminen vajonnut jäiden läpi vedenvaraan. Useita pelastusyksiköitä matkalla kohteelle.

Rajavartiolaitoksen henkilökunta nosti henkilön merestä ja kuljetti hänet Kutterisatamaan Vaasaan.

Täpärästi pelastettu oli vanhempi mies joka oli varustautunut kelluntatakilla ja naskaleilla. Hän ei kuitenkaan päässyt omin voimin ylös avannosta. Jääkylmässä vedessä hän oli yli 30min. Kelluntatakki ja ilmoittajan sekä viranomaisten nopea toiminta pelastivat hänen henkensä.

Kutterisatamasta henkilö kuljetettiin ambulanssilla jatkohoitoon. Pelastuslaitoksen pelastusyksiköille jäivät avustavat tehtävät.

Jäätilanne on muuttunut monin paikoin entistä arvaamattomammaksi säätilan voimakkeiden muutosten seurauksena. Älä mene jäälle varoittaa Rajavcartiolaitos.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi