Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on loppuvuodesta hieman tasaantunut. Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla.

Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle kymmenen hankintaesitystä. HVK siirtyi syksyn 2020 aikana suorahankinnoista pääosin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana yli miljardi kappaletta, ja hankintoja jatketaan. Kotimainen tuotanto toimii, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Hankintoja on pystytty tekemään jopa ennalta arvioitua edullisemmin.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 800 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 8 000 – 10 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 40 000  ?  50 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on hyvä.

Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä.

Hengityssuojainten saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat pääosin käynnistyneet.

Suojavaatteiden riittävyys on hyvä.

Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on kohtalainen.

Suojakäsineiden saatavuus on tällä hetkellä kohtalainen, mutta paranemassa helmi-maaliskuun aikana.

Suojavisiirien tilanne on hyvä.

Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyvä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnissä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 23.12.2020.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi