1.2.2021 on kulunut 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen rangaistavuuden poistamisesta Suomen rikoslaista. Juhlavuoden kunniaksi Sateenkaarihistorian ystävät toteuttaa erilaisia tapahtumia ja jakaa tietoa osana Koneen Säätiön Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanketta.

– 1.2.2021 on kulunut 50 vuotta siitä, kun seksuaalinen kanssakäyminen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa lakkasi olemasta rikos Suomessa.
– Sateenkaarihistorian ystävät ry. koordinoi Suomessa merkkivuoden toimintaa osana Koneen Säätiön rahoittamaa Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanketta
–  Vuoden aikana tullaan järjestämään esimerkiksi erilaisia tapahtumia, tutkijavierailuja ja muuta ohjelmaa.
– Monet muistiorganisaatiot ja kulttuurialan toimijat osallistuvat merkkivuoteen. 

Helmikuun ensimmäisenä päivänä 2021 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. Jo aiemmin miesten välisestä seksistä oli ollut mahdollista antaa tuomioita sodomiakiellon alla, mutta suorasanaisesti miesten ja naisten homoseksuaaliset olivat rikollisia 76 vuoden ajan, vuodesta 1894 vuoteen 1971. Vaikka rikoslain pykälä pysyi koko tuon ajan muuttumattomana, yhteiskunnan käsitys seksuaalisuudesta ja seksistä kuitenkin muuttui radikaalisti.

Vuonna 2020 perustettu Sateenkaarihistorian ystävät ry. koordinoi merkkivuoden toimintaa osana Koneen Säätiön rahoittamaa Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanketta. Yhdistys tulee järjestämään esimerkiksi homoseksuaalisuuden dekriminalisaation ja medikalisaation historiaan liittyviä tapahtumia, tutkijavierailuja kouluihin sekä muuta ohjelmaa. Monet muistiorganisaatiot ja kulttuurilaitokset osallistuvat omilla tapahtumillaan, jotka kootaan merkkivuoden ohjelmakalenteriin sateenkaarihistoria.fi-verkkosivustolle. Verkkosivustolle kootaan lisäksi runsaasti materiaaleja sateenkaarihistoriaan liittyen, joita esimerkiksi media, koulut ja kulttuurialan toimijat voivat hyödyntää oman toimintansa tukena. Yhdistys kannustaa erilaisia toimijoita ilmoittamaan omat merkkivuoteen liittyvät tapahtumansa suoraan palveluun.

“Erityisesti museokenttä on ollut innokas käsittelemään sateenkaarihistoriaa kukin oman alansa näkökulmasta. Kasvava kiinnostus on näkynyt erityisesti vuodesta 2018 alkaen syksyisin järjestetyn Sateenkaarihistoriakuukauden viettämisessä”, kertoo Sateenkaarihistorian ystävät ry:n koordinaattori Kaura Raudaskoski.

Homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin pitkät vaikutukset

Homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin ajalla on ollut pitkälliset vaikutukset suomalaiseen sateenkaarihistoriaan. Langettavia tuomioita oli kuitenkin koko aikana melko vähän, erityisesti kiellon alkuvuosikymmeninä, kuten tuomiotilastoja tarkastellut tutkija Miikka Vuorela blogikirjoituksessaan sateenkaarihistoria.fi-sivustolla osoittaa. Sotien jälkeinen moraalipaniikin aika sekä jo 1930-luvulta alkanut homoseksuaalisuuden medikalisointi lisäsivät myöhemmin tuomioiden määrää ja loivat käsitystä erityisesti homomiehistä uhkana yhteiskunnalle.

“Konkreettista vankilaa vahingollisempaa onkin ollut lainsuojattomuus ja näkymättömyys, jota rikoslain kontrolli tuotti seksuaalivähemmistöille“, kirjoittaa puolestaan kriminalisoinnin ajan homoseksuaalisuutta tutkinut Sandra Hagman blogikirjoituksessaan sateenkaarihistoria.fi-verkkopalvelussa.

Kun asenneilmapiiri 1960-luvulla muuttui, homoseksuaalisten tekojen rangaistavuuden poistaminen rikoslaista tuli mahdolliseksi.

Poliittisena kompromissina säädettiin dekriminalisoinnin vastapainoksi homoseksiä koskevat korkeammat suojaikärajat sekä niin sanottu kehotuskielto, jonka nojalla julkinen kehottaminen homoseksuaalisiin tekoihin oli laissa kielletty. Tämä Suomen oma propagandalaki oli voimassa aivan vuosituhannen vaihteeseen, vuoteen 1999 asti. Kehotuskielto vaikutti siihen, että asiallista tietoa homoseksuaalisuudesta oli vaikea saada, kun mediat välttelivät pitkään aihetta tai esittivät sen negatiivisessa valossa.

“Näin sateenkaarihistorian merkkivuonna haluamme kiinnittää huomiota ennen kaikkea vallinneiden sovinnaisten sukupuoli- ja seksuaalinormien ylittämiseen ja ylittämisestä koituneisiin seurauksiin”, Sateenkaarihistorian ystävät ry:n puheenjohtaja, dosentti Tuula Juvonen valottaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi