Satakunnan koronatilanne on varsin nopeasti huonontunut. Olemme kiihtymisvaiheessa ja Raumalla kolkutellaan ilmaantuvuuden perusteella leviämisvaihetta. Tartuntaketjut ovat olleet hyvin selvitettävissä. Viikonlopun aikana eri puolilta Satakuntaa julkaistiin tietoja joukkoaltistuksista. Hankalimmalta tilanne näyttää nyt Pohjois-Satakunnassa ja Raumalla.

Satakunnassa on nyt oman kirjanpidon mukaan todettu kaikkiaan 527 tapausta, koronakarttaan on kirjautunut 505 tapausta. Koronakartan mukaan ilmaantuvuus on tänään 41,2 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Infektioyksikön oman kirjanpidon mukaan viimeisen 14 vuorokauden aikana tapauksia on kaksi enemmän, kaikkiaan 91. Viimeisten tapausten oikea paikkakuntajakautuma on seuraava. Pori: 9, Rauma: 54, Säkylä: 3, Kokemäki: 1, Harjavalta: 1, Karvia: 14, Kankaanpää: 4, Jämijärvi: 4, Eura: 1. Koronakarttaan osa paikkakunnista kirjautuu aluksi väärin, sillä ulkomaalisen henkilön tartunta kirjautuu näytteen tutkineen laboratorion eikä potilaan asuinpaikan mukaan. Nämä rekisteröintivirheet korjautuvat yleensä muutamassa päivässä.

Tartunnanjäljitys on nopeaa ja tartuntaketjut selvitetään tehokkaasti

Satakunnassa tartunnanjäljitystä tehdään ripeästi ja kaikkina viikonpäivinä. Yhteistyö SataDiagin laboratorion, infektioyksikön ja kuntien tartunnanjäljittäjien ja tartuntatautilääkäreiden kanssa on kiinteää. Infektiolääkäri on aina kuntien konsultoitavissa, mutta perustyön tekevät kunnat. Yhteistyötä tehdään myös yksityislaboratorioiden ja työterveyshuollon sekä yritysten ja työnantajien kanssa. Joukkoaltistustilanteista on Satakunnassa systemaattisesti ja viiveettä tiedotettu väestöä epidemian alusta saakka.

Huolimatta tapausten lisääntymisestä tartuntaketjut ovat edelleen hyvin jäljitettävissä. Tarkemmin yhteenvetoa viime viikon tartuntaketjuista pystymme kertomaan huomenna.

Satasairaalassa tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on nyt hoidossa yksi potilas, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Mikäli tapausten lisääntyminen jatkuu, sen odotetaan heijastuvan myös sairaalahoidon lisääntyvään tarpeeseen lähiviikkoina. Toistaiseksi sairastuneet ovat olleet melko nuoria, mikä vähentää sairaalahoidon tarvetta. On kriittistä pyrkiä estämään epidemian leviäminen iäkkäisiin ja rikiryhmien potilaisiin. On myös muistettava, että myös nuoret henkilöt voivat sairastua vakavasti. Lisäksi osa lievemmänkin taudin sairastaneista kärsii pitkittyneistä toimintakykyä haittaavista oireista, vaikka valtaosa paranee taudista ongelmitta.

Satakunnassa ei toistaiseksi ole todettu uusia koronaviruksen muunnoksen aiheuttamia tartuntoja

Kuten aiemmin on tiedotettu, brittimuunnoksen aiheuttamia tapauksia on Satakunnassa todettu neljä. Näistä ei ole todettu laajempaa leviämistä tapahtuneen. Useita näytteitä on tutkittavana ja tapausten lisääntyminen on todennäköistä. Näytteitä lähetetään jatkotutkimuksiin aktiivisesti THL:n ohjeiston mukaisesti.

Jotta tilanne ei pahene, on erittäin tärkeää, että näytteisiin hakeudutaan viiveettä, sairaana pysytään kotona ja jo tutuksi käyneitä hygieniaohjeita noudatetaan. Kontaktien vähentäminen, turvavälit, hyvä käsihygienia ja maskin käyttö ovat edelleen avainasemassa.

Satakuntaan toimitettavat rokotemäärät ovat toistaiseksi olleet valitettavan pieniä, mutta tulevina viikkoina ne vähitellen hieman lisääntyvät. Kunnissa on suunnitelmat olemassa tehokkaaseen rokottamiseen, kunhan rokotteita vain saadaan.

Satasairaalan lastenklinikassa todettu Covid-19 infektio

Yhdellä lastenklinikan työntekijällä on tänään otetussa näytteessä todettu Covid-19-infektio. Henkilö on ollut perjantaina töissä täysin oireettomana, mutta koska tartuttavuusajan katsotaan alkavan jo 2 vrk ennen oireiden puhkeamista, on hänen lähikontaktinsa perjantailta selvitetty huolellisesti.

Tartunnan todennäköinen alkuperä on tiedossa.

Kaikkien potilaiden hoidossa käytetään Satasairaalan ohjeiden mukaan asianmukaisia suojaimia ja hyvää käsihygieniaa. Tällä pyritään minimoimaan tartuntariskiä myös yllätystilanteissa.

Tapauksen johdosta yhteensä 13 henkilökunnan jäsentä on jouduttu asettamaan 14 vuorokauden karanteeniin, etätöitä on mahdollisuus jatkaa. Yksi lapsipotilas on mahdollisesti altistunut ja myös hänet asetetaan karanteeniin. Muut potilaat eivät ole altistuneet tartunnalle. Kokonaistilanne huomioiden tilanteessa tartuntariski arvioidaan varsin vähäiseksi, mutta toimimme varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja haluamme varmistaa tartuntaketjujen katkaisun.

Tapausten johdosta joitakin kiireettömiä lastenklinikan aikoja joudutaan siirtämään.

Sairaalassa on rauhallista. Hoidossa on yksi koronapotilas, teho-osastolla ei ole koronapotilaita.

Osa altistuneesta henkilökunnasta oli ehtinyt saada ensimmäisen rokotuksen noin viikkoa ennen altistumistaan. Tämä on hyvä asia ja voi hieman vähentää sairastumisen riskiä, mutta todennäköisesti merkittävää suojaa ei ole vielä ehtinyt kehittyä. Mikäli he eivät sairastu, he saavat toisen rokoteannoksen suunnitellusti karanteenin päätyttyä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi