Kuva: Nemo bis – Own work, CC BY-SA 3.0

Kokonniemen kansanpuistoon kuuluvan puistometsän kunnostus on alkamassa. Työ tehdään aluetta koskevan hoito- ja restaurointisuunnitelman mukaan. Puistometsän restaurointisuunnitelma koskee Kokonniemen kärjen vanhan kansanpuiston metsäistä osaa. Sen tavoitteena on palauttaa puistometsä mahdollisimman lähelle alkuperäistä 1800-luvun lopun asua.

Kokonniemen kansanpuistossa kunnostetaan ensi vaiheessa vanhat käytävät ja portaat näköalapaikalle. Tämä työ toteutetaan pääosin tämän vuoden aikana osana Porvoon rantareitin historiallisten näköalapaikkojen kunnostusta, johon kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoitusta.

– Työt aloitetaan hakkuutöillä maaliskuussa, jolloin niitä tulee herkässä kohteessa tekemään hevosmetsuri. Koko hakkuusuunnitelmaa ei toteuteta kerralla, vaan vähitellen useamman vuoden aikana olosuhteiden mukaan, kertoo Tommi Laakkonen kaupungin kuntatekniikasta.

Tulevana kesänä kunnostetaan ympäristöministeriön tuen avulla vanhat portaat ja polut.

– Kokonniemen kansanpuisto ja sen puistometsä ovat olleet porvoolaisten suosima vapaa-ajanviettopaikka ja virkistysalue jo 1800-luvun lopulta lähtien. Nykyisin vanha puisto on kuitenkin ilmeeltään ränsistynyt ja alueen portaat ja käytävät ovat huonossa kunnossa. Samalla niiden historialliset piirteet ovat häviämässä. Esimerkiksi näköalapaikalle johtavat portaat ovat osittain rikkoutuneet. Puistometsän polut ovat jääneet pois käytöstä, kun niiden päälle on kasvanut kuusia ja kaatunut puita, kuvailee puiston nykytilaa Anne Rihtniemi-Rauh kaupunkisuunnittelusta.

Kansanpuiston avoimesta maisemapuisto-osasta on vuosien kuluessa poistettu huonokuntoisia puita ja pensaita, kun ne ovat saavuttaneet maksimi-ikänsä.

– Vanha puisto muuttuu koko ajan luontaisen kehityksen, puiden ikääntymisen ja kasvun vuoksi. Historialliset piirteet ovat vähitellen hävinneet ja kasvilajisto on köyhtynyt. Avoimen maisemapuiston alue on kaventunut kuusikon levittyä rantatasanteelle. Rinteen alkuperäinen puistometsä muodostui alun perin vanhasta, avoimesta männiköstä. Se on kuusikon levitessä muuttunut tiheiköksi, Anne Rihtniemi-Rauh kertoo.

Kokonniemen kansanpuiston restaurointityö sisältää sekä puiston ylläpitoon liittyviä pitkäjänteisiä hoitotöitä että erillistä määrärahaa ja erityistä ammattitaitoa vaativia projektiluonteisia töitä. Uusista istutuksista laaditaan tarkka suunnitelma vasta sen jälkeen, kun huonokuntoinen puusto on poistettu ja jäljelle jääneiden puiden ja käytettävissä olevan nuoren puuston asetelma on selvä.

Restaurointisuunnitelma:

Kokonniemen kansanpuiston restaurointisuunnitelma puuston hoito 2019

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi