Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään ja todennut Satakunnan koronatilanteen huonontuneen. Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta (erityisesti Karvia ja Honkajoki) ovat leviämisvaiheessa. Arvio perustuu kokonaisarvioon tilanteesta.

Valtakunnallisesti huolta herättää koronaviruksen herkästi tarttuvien muuntovirusten leviäminen. Muuntuneen koronaviruksen leviämisen estämiseksi hallitus on kehottanut koko keinovalikoiman käyttöä alueellisesti ja täydentänyt hybridistrategian toimintasuunnitelmaa uusilla ohjeilla. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80707714.

Satakunnan ilmaantuvuus

Satakunnassa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut selvässä nousussa. Tapausten lisääntyminen keskittyy Rauman ja Pohjois-Satakunnan alueelle Tämän päivän koronakartan mukaan ilmaantuvuus Satakunnassa on 44,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia on nyt todettu 520. Infektioyksikön oman tilaston mukaan tapauksia on Satakunnassa kaikkiaan 551. Ero johtuu lähinnä siitä, että ulkomaalaisten henkilöiden lentokentällä otetut näytteet tilastoituvat sille paikkakunnalle missä näyte on tutkittu. Paikallisesti olemme hyvin selvillä tilanteesta.

Ilmaantuvuus 21.1. – 2.2.2021 on:

  • Porissa 13 tapausta, ilmaantuvuus 15,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk
  • Raumalla: 55 tapausta, ilmaantuvuus 140,2 / 100 000 asukasta / 14 vrk
  • Pohjois-Satakunnassa 28 tapausta / 182,5 tapausta / 100 000 asukasta

Raumalla todettu neljä uutta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista kolme liittyy laajaan tartuntaketjuun

Saimme tänään tiedon neljästä uudesta muuntovirustapauksesta. Kaikki löydökset ovat Raumalta ja niistä kolme liittyy laajaan tartuntaketjuun Laitilassa ja Raumalla. Tartunnan lähde on ulkomailta, mutta tartunnat ovat levinneet valtaväestössä. Tiedotamme tästä erikseen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa erillisellä tiedotteella.

Aiemmin Satakunnassa on todettu neljä muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tapausta, joihin ei ole liittynyt leviämistä. Useita muitakin näytteitä on tutkittavina THL:n laboratoriossa.

Tartunnanjäljitys on tehokasta, viime viikon tartuntaketjut ovat hyvin selvillä

Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa tehokkaasti ja tapaukset selitetään viiveettä. Viime viikolla uusi tapauksia oli 65. Näistä Tartunnanlähde selvisi yli 90 %:ssa tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 6 tapauksessa.

Tartunnoista 54% oli joko suoraan (7 tartuntaa, 11%) tai epäsuoraan (28 tartuntaa, 43 %) peräisin ulkomailta. Kahdessa isossa joukkoaltistuksessa (Raumalla ja Karviassa) on vaikea sanoa, onko ryppäässä useampia suoraan ulkomailta tuotuja tartuntoja vai ovatko tartunnat tapahtuneet työyhteisössä. Työpaikalla saatuja tartuntoja oli 28 (43 % tartunnoista), samassa taloudessa syntyi 16 tartuntaa (25 % tartunnoista). Kouluissa tai päiväkodeissa tai harrastuksissa ei ilmennyt tartuntoja. Yksi ravintolatartunta todettiin.

Huolta ovat herättäneet laajat joukkoaltistustapahtumat.

Näytemäärä on lisääntynyt, on tärkeää hakeutua näytteisiin viiveettä

Näytemäärät ovat Satakunnassa lisääntyneet selvästi ja ovat nyt hyvällä tasolla. Viime viikolla otettiin 3230 koronanäytettä. Niistä 2,0 % oli positiivisia. Edellisellä viikolla näytemäärä oli 2614. On tärkeää, että näytteelle hakeudutaan heti oireiden alettua, jotta tartuntaketjut pystytään tehokkaasti katkaisemaan.

Toimenpiteisiin ja suosituksiin tuli tiukennuksia leviämisvaiheen alueilla, kaikkien tulee noudattaa ohjeistukisa.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) antaa suosituksia kunnille toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnat tekevät päätökset esimerkiksi julkisten tilojen sulkemisesta tai toimintojen rajaamisesta. Työryhmä ei voi antaa määräyksiä yksityisille elinkeinonharjoittajille, mutta suosituksilla pyritään ohjaamaan myös yksityisiä toimijoita. https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Satakunnassa ei ole todettu koulutartuntoja, vaikka joitakin altistustilanteita on ollut. Siksi perusopetus pyritään pitämään auki ja oppilaat lähiopetuksessa kaikin keinoin.

Satakunnassa on systemaattisesti pyritty turvaamaan erityisesti lasten ja nuorten harjoittelu ja harrastaminen. Kilpailu, ottelu ja sarjatoiminta joudutaan kuitenkin pitämään tauolla eikä varotoimista voida luopua.

Muutokset suosituksiin:

Satakunnan arvioidaan olevan kiihtymisvaiheessa, Rauman alue ja Pohjois-Satakunnan alue ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen. Myös muun Satakunnan todetaan olevan riskissä edetä edelleen leviämisvaiheeseen.

  1. Opetuksen järjestäminen: Leviämisvaiheen alueilla, eli Raumalla ja Pohjois-Satakunnassa ATTR suosittelee opetuksen siirtämistä kokonaan etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteuttaa läsnäopiskeluna.

Lisäksi ATTR suosittelee, että kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ammattikorkeakoulut, ja toinen aste (lukiot ja ammattioppilaitokset) toteuttavat opetustaan hybridimallina, eli etä- ja lähiopetusta vuorotellen niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.

  1. Harrastustoiminta: Muutos tekstiin: ”ATTR suosittelee, että leviämisvaiheessa olevien Rauman ja PoSan alueella aikuisten harrastustoiminta keskeytetään.”

Lisätään lasten ja nuorten harrastustoimintaohjeen alle linkki OKM:n sivulle ko. suositukseen. Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

  1. Suositus julkisten tilojen sulkemisesta: Uusi ohjeistus:

STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa. Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee, että lasten- ja nuorten harrastuspaikat pysyvät auki ja kirjastojen lainaustoiminta järjestetään.

ATTR suosittelee, että leviämisvaiheessa olevien Rauman ja Pohjois-Satakunnan alueella julkiset tilat suljetaan mahdollisimman laajasti, pyrkien kuitenkin mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kirjastojen lainaustoiminta.

Muualla Satakunnassa suositellaan, että julkisten tilojen kävijämäärä rajataan puoleen, hygieniasuosituksia korostaen ja turvavälejä noudattaen.

Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin tiloihin.

Epidemiatilanne on Satakunnassa nopeasti huonontunut ja on erittäin tärkeää, että väestö sitoutuu torjuntatoimiin. Erityistä huolta herättää muuntoviruksen leviäminen Rauman seudulla. Vaikka elämää rajoittavat varotoimet varmasti kyllästyttävät, niitä noudattamalla voimme saada tilanteen hallintaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi