Hallitus keskusteli neuvottelussaan 10. helmikuuta koronatestausstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämisestä.Testausstrategia laadittiin viime keväänä, ja sitä on päivitetty kerran aiemmin elokuussa 2020.

Tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmutaatiot pystytään tunnistamaan nykyistä nopeammin. Tällöin virustartuntojen leviäminen eteenpäin voidaan rajoituksilla ja karanteeneilla ehkäistä nykyistä tehokkaammin.

Testaamisen päivitetyt tavoitteet ja toimenpiteet

Testiin tulee edelleen päästä yhden vuorokauden sisällä, ja tuloksen on valmistuttava vuorokaudessa. Positiivisesta testituloksesta ilmoitetaan suoraan laboratoriosta jäljitystyötä tekeville, jotta altistuneet voidaan kartoittaa ja asettaa karanteeniin nopeammin.

Kaikki yhtenäisten kriteerien mukaisesti laaditut koronatestilähetteet hyväksytään julkisessa terveydenhuollossa tehtäviksi ja kustannettaviksi. Testauskapasiteettia laajennetaan tarvittaessa alueellisilla yhteistyösopimuksilla yksityisten palveluntuottajien kanssa ja valtion rahoituksella.

Näytteenottotapojen ja –paikkojen riittävä määrä ja helppo saavutettavuus varmistetaan. Liikkuvia tai kohdennettuja matalan kynnyksen testauspaikkoja perustetaan alueille tai väestöryhmille, joilla on todettu runsaasti tartuntoja ja on epäily siitä, että tavanomaisten testauspalveluiden piiriin ei hakeuduta riittävästi. Testaamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän pikatestejä.

Testiin pääsyn kriteereiden päivitys

Testauskapasiteetti kohdennetaan ensisijaisesti oireisten henkilöiden testaamiseen.
Mahdollisesti muuntuneen viruskannan aiheuttamat tautitapaukset on tutkittava ja tartuntaketjut selvitettävä viiveettä. Kaikki ulkomailta Suomeen saapuvat tai palaavat ohjataan rajanylityspaikoilla testeihin erillisten toimintamallien mukaisesti.

Kun testauskapasiteettia on käytettävissä, testausta laajennetaan, jotta tartuntaketjut pystyttäisiin katkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Tämä koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, vastaanottokeskuksia, vankiloita ja muita laitoksia sekä erilaisia työ- ja muut yhteisöjä, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Koululaisten ja opettajien testausta laajennetaan, jos koulussa on todettu useampi koronatapaus samanaikaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi