Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Seta julkistaa tänään kuntavaalitavoitteensa. Seta vaatii, että sateenkaari-ihmisten oikeudet, hyvinvointi ja osallisuus toteutuvat kaikkialla Suomessa.

Setan tavoitteena kevään kuntavaaleissa on sateenkaarikunta, jossa jokainen voi elää avoimesti omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä ja väkivallasta.

“Sateenkaari-ihmiset ovat kuntalaisia, joilla on oikeus käyttää palveluita ilman pelkoa syrjinnästä ja näkyä ja kuulua kunnissa. Yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole vapaaehtoista, vaan kunnan velvollisuus riippumatta kunnan koosta tai sijainnista. Kuntapäättäjien tulee huomioida erityiset tarpeet ja hyvinvoinnin haasteet, joita sateenkaari-ihmisillä on”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. 

Sateenkaari-ihmiset kokevat syrjintää monella eri elämänalueella ja heihin kohdistuu häirintää ja vihapuhetta myös kuntapäättäjien taholta. Kunnan osallistuminen vaikkapa pride-tapahtumaan herättää edelleen vastustusta joissain kunnissa. 

“Häirintä ja vihapuhe tulee tuomita valtuustoissa ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin pitää vastata asiallisella tiedolla”, Tarjamo jatkaa. 

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus tarkoittaa esimerkiksi, että sateenkaarinuori voi käydä koulua ilman pelkoa kiusaamisesta tai palveluita käyttävä transihminen voi luottaa työntekijöiden sateenkaariosaamiseen. Sateenkaariosaamiseen kuuluu, että kuntien työntekijöillä on perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.  

Sateenkaarevat työntekijät ja eri ikäryhmät esiin 

Kunnat ovat suuri työnantaja ja työntekijöinä on myös sateenkaari-ihmisiä. Kun kunta huomioi sateenkaarevat työntekijänsä, voi se paremmin edistää kaikkien yhdenvertaisuutta”, huomauttaa Setan puheenjohtaja Sakris Kupila. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa, että jokaisesta työntekijästä käytetään hänen ilmoittamaansa etunimeä ja jokainen työntekijä saa ilmaista omaa sukupuoltaan työssään. Esimerkiksi transvestiitti saa itse päättää pukeutuuko töissä feminiinisesti tai maskuliinisesti.  

Kaikenikäisiä sateenkaari-ihmisiä elää kaikissa Suomen kunnissa, jolloin heidät on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä. 

“Ikääntyneiden palveluissa voidaan kuvitella, ettei asiakkaina tai tilojen käyttäjinä ole sateenkaarisenioreitaEnnen kuin yhdenvertaisuutta voidaan kunnolla edistää, on sateenkaari-ihmiset tehtävä näkyviksi ja lisättävä ammattilaisten sateenkaariosaamista”, muistuttaa Setan seniorityön asiantuntija Suvi Kehälinna. 

Sateenkaariteemojen näkyvyys luo myös turvaa ja vähentää sateenkaaripakolaisuutta eli pakkoa muuttaa pois kotipaikkakunnalta turvattomuuden ja syrjinnän pelon vuoksi. Kunnat voivat tehdä paljon parantaakseen sateenkaarinuorten hyvinvointia. 

Sateenkaarinuorten häirintään pitää puuttua tehokkaasti ja heidän pitää saada opiskella ja harrastaa turvallisissa yhteisöissä. Nuoret tarvitsevat myös lähipalveluita, kuten mielenterveyspalveluita, joissa he voivat tulla nähdyksi ja kohdatuksi yhdenvertaisesti, toteaa Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Heta Hölttä. 

Seta kärkitavoitteet:

  1. Moninaisuus läpäisee kunnan koko toiminnan ja sukupuoli– ja seksuaalivähemmistöt on huomioitu aina kunnan strategioista arjen käytäntöihin. 
  2. Kuntien palveluissa toteutuu yhdenvertaisuussaavutettavuus ja osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisenperheiden ja suhteiden moninaisuuden näkökulmasta. 
  3. Kuntien sateenkaarevat työntekijät voivat tehdä työtään avoimesti omana itsenään. 

Setan kuntavaalityöhön kuuluu myös sitoumuskampanja kuntavaaliehdokkaille sekä sateenkaari-ihmisten kannustamista vaaliuurnille valitsemaan sateenkaarikunnan valtuutettuja.

Kuntavaaliteemat ja sitoumuskampanja: http://seta.fi/sateenkaarikunta/  

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi