Hovioikeus on tänään antanut tuomion Kampissa vuoden 2019 heinäkuussa tapahtunutta ampumista koskevassa asiakokonaisuudessa.
Helsingin käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi muun ohella kolme murhan yritystä ja tuominnut vastaajan yhteiseen 10 vuoden
vankeusrangaistukseen.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että vastaaja oli syyllistynyt kolmeen henkirikoksen yritykseen. Kahdessa teoista vastaaja oli ampunut laukauksia kohti kadulla pakoon juosseita kahta asianomistajaa ja osunut heistä toiseen. Teot katsottiin tehdyiksi vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

Hovioikeus katsoi kuitenkin, toisin kuin käräjäoikeus, ettei tekoja kokonaisuutena arvostellen ollut pidettävä törkeinä. Kolmannessa teossa
vastaaja oli ampunut laukauksen auton takapenkillä maanneeseen asianomistajaan sekä lyönyt häntä puukolla reiteen. Tämän teon osalta
hovioikeus katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että tekoa ei voitu pitää erityisen raakana tai julmana. Kussakin henkirikoksen yrityksessä oli siten murhanyrityksen asemesta kyseessä tapon yritys.

Hovioikeus tuomitsi vastaajan kolmesta tapon yrityksestä ja kolmesta muusta rikoksesta yhteiseen 8 vuoden vankeusrangaistukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi