Sipulikanava oli suomalainen verkkosivusto, jonka kautta myytiin, ostettiin ja välitettiin vuosina 2014-2017 erittäin suuria määriä huumausaineita. Kuva: Tulli

Korkein oikeus (KKO) myönsi syyttäjälle rajoitetun valitusluvan huumausainerikoksen välittämistä koskevan tunnusmerkistötekijän tulkinnasta.

Syytteen mukaan TOR-verkossa huumausaineiden markkinapaikkana käytetyn anonyymin Sipulikanava-keskustelupalstan ylläpitäjä oli syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen välittämällä huumausaineita palvelun kautta. Toissijaisesti syyttäjä piti toimintaa avunantoina yksittäisiin huumausainerikoksiin, jotka olivat toteutuneet Sipulikanavan välityksellä.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus hylkäsivät ensisijaisen syytteen ja tuomitsivat ylläpitäjän avunantorikoksista. Hovioikeus määräsi ylläpitäjälle 4 vuoden vankeusrangaistuksen.

Korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan rajoitettuna kysymykseen siitä, onko hovioikeuden selvitetyksi katsoma ylläpitäjän menettely ollut rikoslaissa tarkoitettua huumausaineen välittämistä. Syyttäjän ja ylläpitäjän valituslupahakemukset siirrettiin muilta osin ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi