Helsingin hovioikeus on antanut tuomiot taideväärennystä koskevassa asiassa, jossa vastaajina ovat  olleet muun muassa galleriatoimintaa harjoittaneet puolisot, tauluja gallerian toimeksiannosta myynyt  henkilö, gallerialle tauluja myytäväksi luovuttaneita henkilöitä ja henkilö, joka oli antanut  toimeksiantoja väärennettyjen taulujen maalaamiseen. 

Helsingin käräjäoikeus oli 31.10.2018 tuominnut galleriatoiminnan harjoittajat väärennettyjen ja  huomattavan ylihintaisten taulujen myymiseen perustuvista pääosin törkeistä petoksista 5 ja 4 vuoden  vankeusrangaistuksiin. Toimeksiantoja taulujen väärentämiseen antanut henkilö tuomittiin 2 vuoden 6  kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi useita muita vastaajia tuomittiin eri pituisiin ehdottomiin ja  ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. 

Hovioikeuden pääkäsittely koski noin 130 väärennetyksi epäiltyä ja 7 huomattavan ylihintaiseksi  epäiltyä taulua. Pääkäsittelyssä toimitettiin katselmus lähes kaikkien väärennetyiksi epäiltyjen taulujen  osalta. 

Hovioikeus arvioi vastaajien tahallisuutta ja osallisuutta rikoksiin sekä rikosvastuun edellytyksiä  ylihintaisiksi epäiltyjen taulujen osalta useilta osin toisin kuin käräjäoikeus. Hovioikeus muun muassa  hylkäsi kokonaan tauluja gallerian toimeksiannosta myyneeseen henkilöön kohdistetun syytteen sekä  useita väärennetyiksi todettuja tauluja koskevia syytekohtia tahallisuuden puuttumisen vuoksi. Toisaalta  hovioikeus luki gallerialiiketoiminnan harjoittajien syyksi törkeinä petoksina Albert Edelfeltin, Helene  Schjerfbeckin ja Maria Wiikin maalaamia aitoja tauluja koskevia syytekohtia, joiden osalta käräjäoikeus  oli hylännyt ylihinnan maksamiseen perustuvan syytteen.  

Hovioikeus alensi galleriatoiminnan harjoittajien rangaistukset 4 vuodeksi 3 kuukaudeksi ja 3 vuodeksi  vankeutta sekä toimeksiantoja väärentämisiin antaneen henkilön rangaistuksen 2 vuodeksi 3  kuukaudeksi vankeutta. Myös muiden vastaajien rangaistuksia alennettiin ja lievennettiin ehdollisiksi  vankeusrangaistuksiksi. Rangaistuksia alennettiin rikoksista kuluneen huomattavan pitkän ajan sekä  eräiden vastaajien osalta myös korkean iän, heikentyneen terveydentilan ja asianomistajien kanssa  tehdyn sovinnon perusteella.  

Kaikki väärennetyiksi todetut, takavarikossa olevat taulut tuomittiin valtiolle menetetyiksi. 

Hovioikeus äänesti ratkaisusta. Yksi jäsen arvioi galleriatoiminnan harjoittajien ja tauluja  luovuttaneiden henkilöiden osallisuutta tekoihin toisin kuin hovioikeuden enemmistö.  

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi