Hovioikeus on tänään antanut tuomionsa poliisin salaisen tiedonhankinnan tietolähteiden tietojen rekisteröintiä, tietolähdetoiminnan dokumentointia ja raportointia sekä valvontaa koskevasta kokonaisuudesta. Kyse on tapahtumista vuosina 2008 -2013.

Hovioikeuden ratkaisun kohteena olevasta ja jo aiemmin päättyneistä oikeusprosesseista riippumatta poliisi on toteuttanut laajan ja systemaattisesti seuratun toimenpiteiden kokonaisuuden, jolla on tarkasteltu lukuisia poliisitoiminnan käytäntöjä ja valvontamekanismeja siten, ettei vähäisimmällekään väärinkäytökselle jäisi mahdollisuutta.

– Aarnion tapaus kaikkine haaroineen on Suomen poliisin historian vakavin paikka. Luottamuksen kannalta on ollut tärkeää, että myös valvontaa koskeva kokonaisuus on selvitetty perusteellisesti, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa tietolähdetoiminnan käytännöt on poliisissa tarkastettu ja uudistettu oikeusprosessin aikana.

– Uusi ohjeistus ei jätä toiminnalle tulkinnan varaa. Emme jatkossakaan voi valvoa jokaisen henkilöstöömme kuuluvan toimintaa aukottomasti. Toimintoja vakioimalla, vaarallisia työyhdistelmiä välttämällä ja riittävän läpinäkyvillä prosesseilla pystymme minimoimaan riskin, hän sanoo.

Johtamista ja valvontaa kehitetty

Myös johtamista ja valvontaa on kehitetty monin tavoin. Esimerkiksi epäiltyjen rekisterin tiedot on tarkastettu, laillisuusvalvonnan prosessit päivitetty, pääkaupunkiseudun huumetorjunnan yhteistyötä tiivistetty, esimiesvalvontaa suoritettu, sisäisen valvonnan vastuita ja prosesseja tarkennettu ja väärinkäytösten ilmoittamiseen otettu käyttöön eettinen kanava. Esille nousseita asioita on otettu myös poliisien koulutuksessa huomioon.

– Kaikesta huolimatta luottamus omaan henkilöstöömme on toimintamme kulmakivi.  Tekemämme lukuisat muutokset ovat systeemitason parannuksia. Tietyllä tavalla sokean luottamuksen aika on kuitenkin ohi, Kolehmainen sanoo.

Edessä on nyt tuomittua virkamiestä koskevat virkamiesoikeudelliset arvioinnit. Sen tekee nimittävä viranomainen. Lisäksi Poliisihallitus perehtyy vielä tarkemmin hovioikeuden tuomioon, ja tarpeen mukaan arvioi esille tulleita asioita vielä erikseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi