Turussa opiskelijoiden keskuudessa levinneiden koronavirustartuntojen aiheuttajaksi on varmistunut Etelä-Afrikan virusmuunnos. Kyseinen muunnos ei ole identtinen alkuperäisen Etelä-Afrikan virusvariantin kanssa, vaan näyttää muuntuneen edelleen.

Asia selvisi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, Tyksissä tehdyissä laboratoriotutkimuksissa. Löydös ei anna aihetta muuttaa voimassa olevia suosituksia. Varianttien tunnistaminen on epidemian ehkäisyssä tärkeää, sillä virusvariantit tarttuvat erittäin herkästi.

Ei ole toistaiseksi vaatinut sairaalahoitoa

Ei ole osoitettu, että muuntunut Etelä-Afrikan virusvariantti aiheuttaisi vakavampaa tautia. Tartuntoja saaneiden oireet ovat olleet melko lieviä eivätkä sairastuneet ole tarvinneet sairaalahoitoa.

– Kyseessä on mahdollisesti uudenlainen koronaviruksen variantti. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että tämä muuntunut Etelä-Afrikan koronavirusvariantti olisi vaikeampi kuin tavallinen. Virusmuunnokseen sairastuneita ei esimerkiksi ole sairaalahoidossa Tyksissä, sanoo Tyksin molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.

Koronaviruksen variantit kuitenkin tarttuvat hyvin herkästi. Tämä selittää sitä, miksi Turun ryppäässä on todettu jo yli 90 tartuntaa.

– Havaitsimme että kyseessä on todennäköisesti muuntovirus, ja niin sanottu geenisekvensaatio varmisti, että viruksella on Etelä-Afrikan muunnokselle tyypillisten piirteiden lisäksi useita muita muutoksia. Emme toistaiseksi tiedä, mistä variantti on tullut. Nämä selviävät myöhemmin, kun viruksen koko genomi tunnetaan, Tytti Vuorinen kertoo.

Mahdollinen uusi variantti varmistuu myöhemmin

Samat muutokset on todettu useissa näytteissä sekä Tyksissä että THL:n tekemissä analyyseissä. Viruksen mahdollinen uusi variantti varmistuu myöhemmin niin sanotussa kokogenomisekvensoinnissa. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, onko vastaavaa muuntunutta varianttia löytynyt muista maista.

Tyks Laboratorioiden nykykäytännössä tartunnanjäljittäjille saadaan heti tieto tämänhetkisen valtaviruksen eli brittivariantin löytymisestä. Muiden varianttiepäilyjen suhteen tarvitaan jatkotutkimuksia. Tässä tapauksessa alustava tieto todennäköisestä varianttikannasta saatiin nopeasti niin sanotulla mutaatio-PCR:llä. Tulos varmistettiin seuraavina päivinä sekvensoimalla.

Tyksin kliinisen mikrobiologian molekyylimikrobiologian ja virologian laboratoriossa tehdään jatkuvasti kehitystyötä, jotta koronadiagnostiikka palvelisi epidemian torjuntaa mahdollisimman hyvin.

Turun kaupunki reagoinut nopeasti tilanteeseen

Turussa on onnistuttu paikallisen koronaepidemian torjunnassa hyvin. Kaupungissa on käytetty tiukkoja rajoituskeinoja opiskelijoiden koronaryppään hillitsemiseksi. Koronatestauksia on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti.

– Näyttää siltä, että tapausmäärät olisivat nyt laskusuunnassa. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja yhteistyötä jatketaan edelleen eri viranomaisten, korkeakoulujen sekä asuntoloiden vuokranantajien kanssa, sanoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Virusmuunnokseen pätevät samat suojatoimet kuin koronavirukseen muutoinkin: turvavälit, käsi- ja yskimishygienia sekä kasvomaskin käyttö. Oireiden ilmaantuessa on hakeuduttava viipymättä testiin.

TAUSTAA:

  • Tyksissä analysoidaan päivittäin noin 1700 koronavirusnäytettä. Koronapandemia on nopeuttanut diagnostiikan kehittymistä merkittävästi.
  • Tyks on testannut virusvariantteja kaikista koronanäytteistä maaliskuun alusta lähtien. Kaikista koronanäytteistä tehdään ensin PCR-testi, jonka perusteella saadaan tieto mahdollisesta brittivariantista jo samalla kun näyte todetaan positiiviseksi koronaviruksen suhteen. Muiden varianttien suhteen tarvitaan jatkotutkimuksia. Epäilyttävät kannat sekvensoidaan eli niistä luetaan viruksen geneettinen koodi. Tämän ansiosta saadaan kiinni ärhäkästi leviävät variantit noin 3-7 päivässä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi