Satakunnan tilanne on parantunut, mutta rajoituksia ei voida vielä merkittävästi purkaa: Kokonaisarvion perusteella Satakunta on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut tänään ja todennut, että kokonaisarvion perusteella Satakunta on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Parantunut tilanne voi kuitenkin nopeasti heikentyä, ellei varotoimia noudateta. Erityisenä huolena on Varsinais-Suomen vakava tilanne ja muuntovirusten leviäminen myös Satakuntaan.

Rajoitukset ja suositukset ovat hallituksen linjauksen mukaisesti käytössä täysimääräisesti ja niitä puretaan maltillisetsi ja asteittain tilannetta tarkasti seuraten.

Satakunnan tilanne on viime viikkoina parantunut

Satakunnassa on todettu kaikkiaan 1390 COVID-19 tapausta (koronakartassa näistä näkyy 1377 tapausta).

Satakunnan uusien tapausten ilmaantuvuus on ollut jo pidempään laskussa. Tämän päivän koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 46,9 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Omien tarkkojen ilmaantuvuuslukujen mukaan ilmaantuvuus viime päiviltä on edelleen laskenut ollen nyt 42,7 / 100 000 / 14 vrk.

Viime päivinä tilanne on vaikeutunut Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä, joissa on tarvetta erityiseen valppauteen. Myös Raumalla ilmaantuvuusluku on vielä selvästi yli 50, mutta tilanne siellä on koko ajan ollut selkeästi parantumassa.

ATTR:n kokonaisarvio epidemiologisesta tilanteesta 25.3.2021 on, että Satakunta on kokonaisarvion mukaan siirtynyt kiihtymisvaiheeseen, mutta erityisesti eteläisen satakunnan osalta tilanne on vielä leviämisvaiheessa ja kaikkialla on syytä olla valppaana ja edelleen noudattaa suosituksia.

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 11 ja joukkoaltistukset

Tartunnanjäljitys on jatkunut tehokkaana, viiveitä ei ole. Viikolla 11 todettiin 38 tapausta eli merkittävästi vähemmän kuin edellisellä viikolla, jolloin todettiin 62 tapausta.

Tartunnanlähde selvisi 77 % tapauksista, tartunnanlähde jäi epäselväksi 23 %:ssa (9/38) tapauksessa. Tartuntalähde on todennäköisesti Satakunnassa näistä seitsemässä tapauksessa.

Ulkomailta saatujen tartuntojen määrä väheni selvästi. Tartunnoista 8 % on saatu suoraan tai välillisesti ulkomailta. Kolmesta tartunnasta yksi on peräisin Virosta, yksi Ukrainasta ja yksi tartunta on saatu ulkomailta tartunnan saaneelta henkilöltä. Työperäisiä tartuntoja oli 6 tapausta (16 %). Samassa taloudessa asuvien osalta tartuntaprosentti on 32 %. Lisäksi tartuntoja on levinnyt ystäväpiireissä (7 tapausta) sekä varusmiesten keskuudessa (2 tapausta). Ravintola-, koulu- tai harrastusperäisiä tartuntoja ei todettu.

Tartunnan saaneista henkilöistä 55 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (21/38 tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 197 henkilöä.

Joukkoaltistustilanteita oli aiempaa vähemmän ja niistä on erikseen kerrottu ajantasaisesti. Joukkoaltistuksia on ollut Eurassa päiväkodissa, koulussa ja palvelutalossa sekä Säkylässä päiväkodissa. Suurin joukkoaltistus todettiin Kaarisillan koulussa. Merkittäviä jatkotartuntoja näistä ei ole tiedossa.

Lisäksi alueen varuskunnissa Niinisalossa ja Säkylässä on ollut menossa epidemia, jonka hallinnasta ja tiedotuksesta vastaa Porin prikaati. Valtaosa tapauksista on muualta kuin Satakunnasta. Sairaanhoitopiiri, kunnat ja varuskunnat tekevät yhteistyötä epidemian hoitamisessa. Yhteistyötä on pyritty tiivistämään.

Muuntuneet koronaviruskannat

Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa UK-variantti on ollut valtavirus jo muutamien viikkojen ajan. Eilen Turussa uutisoitiin Etelä-Afrikan muunnosviruksen aiheuttamasta epidemiaryppäästä ja tämä herättää huolta kannan leviämisestä.

Satakunnassa tilanne on toistaiseksi pysynyt varsin rauhallisena. Satakunnassa on toistaiseksi varmennettu kaksitoista Britanniasta lähtöisin olevaa UK-varianttikantaa, mutta uusien tartuntaketjujen perusteella sen muunnosvirusten laajempi leviäminen Satakuntaan näyttää todennäköiseltä.

Muuntovirukset tarttuvat herkästi. Torjuntatoimien käyttö ovat keskeisessä asemassa leviämisen estämiseksi. Kannustamme kaikkia huolehtimaan kahden metrin turvaetäisyydestä ja käyttämään maskia julkisissa tiloissa sekä huolehtimaan käsihygieniasta pesemällä käsiä ja käyttämällä käsihuuhdetta.

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kaksi koronapotilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Terveyskeskuksissa on hoidossa kolme koronapotilasta. Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla noin neljän potilaantarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

Sairaalan toimii normaalisti, mutta on myös varautunut sairaalahoidon tarpeen kasvuun valmiussuunnitelman mukaisesti.

Suositukset ja rajoitukset, yläkoululaiset lähiopetukseen 29.3 ja lukiot ja toinen aste hallitusti pääsiäisen jälkeen hybridi- ja lähiopetukseen, mikäli tilanne ei heikkene

Viranomaisten rajoitukset ja suositukset ovat luettavissa täältä.

 • Laajin maskisuositus ja etätyösuositukset ovat edelleen voimassa.
 • Yläkoulut siirtyvät 29.3.2021 alkaen takaisin lähiopetukseen
 • Lukio ja toinen aste:
  ATTR ehdottaa, että lukiot ja toinen aste toimivat etänä pääsiäiseen saakka. 6.4.2021 alkaen opetus suunnitellaan toteutettavaksi hybridimallina, kunnes 14.4. siirrytään normaaliin lähiopetukseen. Opetuksen palauttaminen normaaliksi edellyttää sitä, että Satakunnan epidemiologinen tilanne ei huonone seuraavien viikkojen aikana. Tilannetta arvioidaan viikoittain.
 • Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan vielä pääsiäisen yli 11.4.2021 saakka, ellei siinä voida noudattaa kaikkia annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita, valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Mikäli tilanne edelleen paranee, pyritään jatkossa lasten ja nuorten harrastusten vapauttamiseen.
 • Alle 12 vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa ohjeiden mukaan
 • Aikuisten harrastustoiminnan keskeytys, suositusta jatketaan 18.4.2021 saakka
 • Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. AVI:n päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön on voimassa 26.4.2021 saakka.
 • Yksityiset kokoontumiset: ATTR suosittelee pidättäytymistä yli kuuden hengen kokoontumisista 18.4.2021 saakka
 • Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on AVI:n päätöksellä voimassa 5.4.2021 saakka.
 • Tartunttautilakiin (147/2021) sisältyvä 58 c § velvoittaa toimijoita toimenpiteisiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, kuten esimerkiksi yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käsienpesumahdollisuudesta, mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen, torjuntatoimenpiteiden ohjeistuksesta ja tilojen siivouksesta 30.6.2021 saakka. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210147#Pidp448037424

Koronavirusrokotukset jatkuvat Satakunnassa suunnitellusti

Tavoitteena on saada rokotettua yli 70-vuotiaiden ikäryhmä viikkoon 15 mennessä.

Kun 70 vuotiaat on rokotettu, käynnistyy riskiryhmään kuuluvien henkilöiden rokottaminen kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Rokotukset noudattavat kansallista ohjeistusta.

Kaikki koronavirusrokotteet ovat tutkimusten mukaan hyvin tehokkaita. Uusimmat tehotutkimukset osittavat myös AstaraZenecan rokotteen antavan lähes 100 % suojan vakavalta koronavirustaudilta ja noin 60-80 % tehon lievempää tautia vastaan. Tulokset ovat erinomaisia. Lääkeviranomaiset ovat tutkineet onko koronavirusrokotteilla yhteyttä laskimo- tai valtimotukoksiin ja on todettu, että tavanomaisten veritulppien riski ei eroa rokotetuilla ja rokottamattomilla. Sen sijaan nuorilla henkilöillä on herännyt epäily hyvin harvinaisen hyytymisjärjestelmän häiriön ja aivolaskimoveritulpan (sinustromboosi) mahdollisesta yhteydestä AstraZenecan rokotteeseen. Varovaisuusperiaatteen mukaan tutkimusten ollessa kesken tätä rokotetta ei Suomessa anneta alle 65 vuotiaille. Yli 65 vuotiailla näitä ongelmia ei ole ilmennyt ja rokote on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi. Tavanomaisia veritulppia voi toki esiintyä myös rokotetuilla, mutta tämä ei eroa rokottamattomasta väestöstä.

Rokotetta ei ole mahdollista itse valita. Mikäli henkilö kieltäytyy rokotustilanteessa hänelle varatusta rokotteesta, hän ei saa rokotetta ajanvarausjärjestelmän puitteissa. Rokotteesta kieltäytynyt henkilö jää odottamaan rokotusvuoroaan kansalaisten normaalin rokotusjärjestyksessä. Kieltäytyminen kirjataan henkilön potilastietoihin.

Väestön kattava rokottaminen on ulospääsytie vallitsevista poikkeusolosuhteista ja siksi on tärkeää, että rokotukset otetaan siinä järjestyksessä, kuin niitä tarjotaan.

Yhteisillä ponnistuksilla Satakunnan tilanne on saatu paranemaan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa tilanne jatkuu vaikeana ja maassa on poikkeustila. Hallitus esittää alueellisia liikkumisrajoituksia ja mahdollisuudet lieventää rajoitustoimia ovat rajalliset. Tässä vaiheessa pyritään turvaamaan koulunkäynti ja pienten lasten harrastukset. On tärkeää, että varotoimia edelleen noudatetaan ja erityisesti kokoontumisrajoituksista pidetään kiinni. Pääsiäisen suunnitelmissa koko maan tilanne on syytä huomioida.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi