Esitys vanhemmuuslaiksi herättää Setassa ja Sateenkaariperheissä huolta tämän hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen, kuten myös hidastelu translain uudistamisessa.

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Setan mukaan esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen.

”Vanhemmuuslaki on toteutumassa mitättömänä teknisenä muutoksena, jossa ei uskalleta parantaa niiden lasten oikeuksia, jotka elävät useamman kuin kahden vanhemman perheissä”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Vanhemmuuslaki säätelee vanhemmuuden määräytymistä ja siihen on yhdistetty isyys- ja äitiyslaki. Esityksessä hallitus tarrautuu perinteiseen vanhemmuuden määrittelyyn sen sijaan, että parantaisi oikeuksia perhemuotojen moninaisuus huomioiden.

”Lakiesitys ei paranna sateenkaariperheiden oikeuksia millään tavalla”, Jämsä toteaa.

Ihmisoikeusjärjestö Seta pelkää, että translain uudistus kokee saman kohtalon kuin 2014. Lakiesitystä valmisteleva työryhmä piti asettaa maaliskuun puolessavälissä, muttei sitä ole vielä tehty.

”Hallituksen tärkeimpiä ihmisoikeustekoja on translain kokonaisuudistus. Laki vaikuttaa jälleen jäävän muiden asioiden jalkoihin. Hallitus ei ole myöskään reagoinut hallitusohjelmakirjauksessa olevaan lapsen oikeuksiin liittyvään ongelmaan, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä totesi hallitusohjelmakirjauksen ongelmallisuuden alaikäisten kohdalla”, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo painottaa.

Sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee mahdollistaa Suomessa myös alaikäisille.

”On täysin katastrofaalista, jos ihmisoikeusmyönteinen hallitus ohittaa lapsen oikeuksien näkökulman lainsäädäntötyössään.”

Marinin hallituksen ohjelma sisältää paljon toivoa sateenkaari-ihmisille ja sen julkistamisen yhteydessä vaikutti, että valtio haluaa vihdoin kantaa vastuunsa myös sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksista. Hallitusohjelmassa on myös kirjaus, että sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän perheilleen luvataan yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi hallitus on linjannut intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta luopumisesta. Nämä ovat toistaiseksi järjestöjen mielestä kauniita lupauksia, ja nyt olisi vielä aikaa lunastaa ne.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että aikomuksista puuttuu aito pyrkimys niiden ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien vahvistamiseen, joita uudistukset koskevat”, pääsihteeri Tarjamo sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi