Kurikan kaupungin tilinpäätös on valmistunut. Tilikauden 2020 tulos on ylijäämäinen 4,3 miljoonaa euroa. Kaupungin velkamäärä pieneni noin 4,8 miljoonaa euroa vuoteen 2019 nähden. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kurikan kaupungin kertynyt ylijäämä on yhteensä 12,8 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 oli koko maailmassa poikkeuksellinen. Koronapandemia iski Suomeen alkuvuodesta 2020 ja pakotti maan hallituksen ottamaan valmiuslain käyttöön. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat suuresti myös Kurikan kaupungin toimintaan.

– Vuosi 2020 oli moninainen, haastava ja opettavainen. Koronan myötä kaikki toimijat joutuivat miettimään, miten toimintaa voidaan järjestää turvallisesti. Haluan kiittää sitoutunutta ja ahkeraa henkilöstöämme, joka on joustanut, taipunut ja palvellut kuntalaisia vaikeassakin tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla ja jonka ansiosta vuodesta 2020 selvittiin näin hyvin, kiittelee Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi myös kuntien talouteen. Tänä vuonna kuntien tulokseen vaikuttavat merkittävästi valtiolta saadut koronatuet sekä odotettua paremmat verotulot.

– Valtio auttoi kuntia koronapandemian aikana erilaisilla tukipaketeilla. Kurikan kaupunki sai kaikkiaan noin 5 miljoona euroa tukea valtionosuuksien kautta. On vielä mysteeri, paljonko tulevaisuudessa realisoituu sote-menoja nyt hoitamatta jääneistä sairauksista tai sulun aiheuttamista ongelmista johtuen, kommentoi talousjohtaja Laura Mäkivirta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 29.3.2021. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2020 tilikauden tulos

Kurikan kaupungin tilikauden 2020 tulos on 4 010 228,52 euroa. Ylijäämää muodostuu 4 301 867,52 euroa, ja taseen loppusumma on 200 403 454,14 euroa. Kurikan kaupungin velkamäärä pieneni noin 4,8 milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kurikan kaupungin kertynyt ylijäämä on 12,8 miljoonaa euroa, mikä on hyvä tilanne tulevaisuuden talouden haasteita ajatellen.

Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 1,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna verotuloja saatiin lähes 3 miljoonaa euroa enemmän. Kunnallisveron tilitykset kehittyivät syksyllä koko maassa pelättyä paremmin. Kuntaliiton mukaan muun muassa palkkasumman kehitys olikin ennakoitua parempi. Kunnallisveron kertymää kasvatti lisäksi joulukuussa tehty positiivinen oikaisu kunnallisveron verovuoden 2020 jako-osuuteen.

Valtio auttoi kuntia koronavuoden haasteissa ja puskuroimalla tulevia haasteellisia vuosia lisäämällä valtionosuuksia. Kurikka sai vuonna 2020 valtionosuuksia lähes 8,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tästä koronatueksi korvamerkittyä rahaa on noin 5 miljoonaa euroa.

Oman toiminnan menokehitys on ollut maltillista. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma pieneni tilikaudella 2020 yli miljoona euroa eli 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Lähes puolet muutoksesta vuoteen 2019 verrattuna selittyy maatalouslomittajien palkkamenojen pienentymisestä.  Useat työyksiköt tehostivat toimintaansa tehokkaasti koronapandemian ja siihen liittyvien sulkutoimien vuoksi. Edellä mainittujen lisäksi monessa yksikössä oli muutoksia eläköitymisten ja tehtäväkuvien tarkastelemisen myötä.

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna sosiaali- ja terveyspalvelut (mukaan lukien työllistäminen ja erikoissairaanhoito) ylittivät budjetin 9,4 milj. eurolla. Vuoden 2020 aikana talousarviota muutettiin lisäämällä budjettiin yli 7 milj. euroa, mutta se ei riittänyt kattamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja.

Investoinnit tilikaudella 2020 ja tulevaisuudessa

Tilikauden investoinnit toteutuivat maltillisesti. Reilun 14 miljoonan euron investointibudjetista toteutui noin 4 milj. euron arvosta investointeja. Suurimpia investointeja on käynnistelty vuoden 2021 alussa.

Jalasjärven koulukeskuksen ja Kurikan uuden alakoulun hankkeet etenevät suunnitellusti. Molemmat sisältävät virallisen salibandykentän ja virallisen kansallisen lentopallokentän vaatimukset täyttävät liikuntahallit. Kurikan keskustan uuden alakoulun luonnossuunnitelma ja rakennuslupapiirustukset ovat valmistuneet, ja hankkeelle on haettu ja myönnetty rakennuslupa. Hankkeelle on valittu raken­nuttajakonsultti sekä KVR-urakoitsija.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin useita pienempiä rakennushankkeita, jotka ovat kuntalaisten palvelutoiminnan kannalta tärkeitä. Koskuen ja Poutapilven ryhmäperhepäiväkotiyksikköihin tehtiin muutostöitä, jotta ne voitiin laajentaa lapsimäärän kasvun vuoksi päiväkodeiksi. Koskuen koulussa toteutettiin putkiremontti, ja Jurvan terveyskeskukseen valmistui Jurvan hammashoitolan korvaava tila.

Liikunta-alueilla toteutui useita kohteita, jotka lisäävät kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja viihtyisyyttä, kuten Kurikan urheilupuiston katsomo ja kuntoportaat sekä Jurvan aktiviteettipuisto.

Tietohallinnon investoinnit toteuttivat kaupungin strategiaan merkittyjä tavoitteita tulevaisuuden Kurikkaan ja digitalisaatioon liittyen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi