Cloetta on havainnut, että irtomyynnissä olleessa Zoo-tikkatikkarissa on olemassa vierasesineriski. Tikkareissa saattaa olla pieniä metallihippuja. Laatupoikkeama havaittiin Cloettan oman laadunvalvonnan yhteydessä. Lisätarkastukset ovat osoittaneet, että pieniä metallihippuja esiintyy vain pienessä osassa tuotteita.

Cloetta suhtautuu vakavasti tuoteturvallisuuteen. Olemme välittömästi tuoteturvallisuusriskistä kuultuamme ryhtyneet toimenpiteisiin ja pyytäneet tuotteen jälleenmyyjiä poistamaan tuotteen myynnistä. Tämä lisäksi informoimme kuluttajia takaisinvedosta lehti-ilmoituksilla.

Tuotteet ovat olleet myynnissä koko Suomen alueella. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan  tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteen ostaneita kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö ja lähettämään tuote Cloettalle.

Tuotteen ostajia ohjeistetaan olemaan syömättä tuotetta ja palauttamaan tuotteet osoitteeseen:

ASIAKASPALAUTUS 600188
Cloetta Suomi Oy
PL 406
20101 TURKU

Cloetta maksaa postimaksun ja ostos hyvitetään.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.