Hyvinkään kaupungin tilikausi 2020 päätyy valmistuneen tilinpäätöksen mukaan käytännössä nollatulokseen. Tilikauden ylijäämä on 0,8 milj. euroa, joka koostuu Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen ylijäämästä. Ilman valtiolta saatuja koronatukia kaupungin tilikausi olisi ollut noin 18 miljoonaa euroa alijäämäinen. Merkittävä osa koronatuista kanavoitui kaupungin kautta Keusoteen ja HUS:n koronakustannusten kattamiseen, toteaa talousjohtaja Markus Peevo.

Hyvinkään kaupungin tilikausi 2020 päätyy valmistuneen tilinpäätöksen mukaan käytännössä nollatulokseen. Tilikauden ylijäämä on 0,8 milj. euroa, joka koostuu Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen ylijäämästä.

– Ilman valtiolta saatuja koronatukia kaupungin tilikausi olisi ollut noin 18 miljoonaa euroa alijäämäinen. Merkittävä osa koronatuista kanavoitui kaupungin kautta Keusoteen ja HUS:n koronakustannusten kattamiseen, toteaa talousjohtaja Markus Peevo.

Kuntatalouden ennustaminen on ollut erittäin vaikeaa viime vuosina johtuen useista eri tekijöistä. Vuonna 2020 taloustilanteen ennustettavuuteen vaikutti etenkin koronatilanteen mukanaan tuoma epävakaus sekä yksittäisenä tekijänä Sahanmäen kaatopaikan puhdistukseen tehty pakollinen varaus tilinpäätöksessä.

– Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui vuoden 2019 ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Hyvinkään talous toteutui kuntien yleistä talouskehitystä vastaavasti, sanoo Markus Peevo.

– Koronatilanne ei heikentänyt kaupungin taloutta niin paljon kuin alkuvuodesta 2020 ennakoitiin. Koronatilanne vaikutti paikoin jopa menojen pienenemiseen. Sen sijaan tulevina vuosina on varauduttava koronasta aiheutuviin tulomenetyksiin, joita ei välttämättä kompensoida valtion taholta menetyksiä vastaavasti, muistuttaa Peevo.

Verorahoituksen kasvu merkittävää edellisvuoteen verrattuna – myös menot kasvoivat

Verorahoituksen kasvu oli 32 miljoonaa euroa parempi edellisvuoteen verrattuna. Koronatukien lisäksi verorahoitus kehittyi positiivisesti myös muilta osin.

– Kaupungin menokehitykseen vaikutti etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu. Toiminnan nettomenot kasvoivat 11 miljoonaa euroa, toteaa Markus Peevo.

Vuoden 2020 aikana Hyvinkäälle valmistui merkittäviä oppilaitoskohteita eli Metsäkaltevatalo ja Kipinä-talo.

– Molemmat rakennukset ovat merkittävässä roolissa asuinalueen ja kaupungin palvelutarjonnassa ja nämä investoinnit lisäävät kaupungin vetovoimaa. Muuttovoitto Hyvinkäälle oli viime vuonna positiivinen ja asuntorakentaminen lisääntyi, joten olosuhteet kaupungin kasvulle ovat hyvät. Myös alkuvuoden osalta väestökasvu on jatkunut, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

– Nyt käynnissä olevien investointien jälkeen on tarpeen keskittyä välttämättömiin investointeihin, jotka turvaavat myönteiseen väestö- ja työpaikkakehityksen myös tulevaisuudessa. Tärkeitä lähivuosien painopisteitä ovat maa-alueiden hankinta, tonttituotanto ja kuntatekniikan rakentamisen investoinnit, analysoi Mattila.

Pohjaveden suojelemiseksi ja asukkaiden käyttöveden laadun turvaamiseksi kaupungin vesihuoltoverkostoa saneerattiin noin 4 miljoonalla eurolla.

Odotutetusti suuret investoinnit kasvattivat lainamäärää. Kaupunkikonsernin velkamäärä kasvoi 6 971 euroon hyvinkääläistä kohden.

Kestävän talouden ohjelmalla varmistetaan tulevaisuutta

Pitkän aikavälin kehityksen kannalta kaupunginvaltuuston kesällä 2020 hyväksymä kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 mahdollistaa kaupungin menojen ja tulojen tasapainon lähivuosina.

–  On hyvä, että valtuusto teki päätöksen kestävän talouden ohjelmasta vuosille 2020-2024 kesällä 2020. Johdonmukainen taloussuunnittelu auttaa kaupungin kehittämisessä riippumatta siitä, mitä tulevat vuodet tuovat mukanaan, toteaa Jyrki Mattila.

Kestävän talouden ohjelma on laadittu ennen koronaa, joten tilapäiset koronatuet eivät vaikuta kaupungin pitkän aikavälin tasapainoon. Olennaista kestävän talouden kannalta on jatkossa, että sekä kaupungin oma että sosiaali- ja terveyspalveluiden menokasvu pysyy hallinnassa.

– Kaupungin talouden perustan kestävyys ja kestävän talouden ohjelman sisältämien toimien riittävyys arvioidaan vuoden 2020 tilinpäätöstietojen ja valtion kehysriihen jälkeen osana vuoden 2022 talousarvion laadintaa, sanoo Markus Peevo.

– Poikkeuksellinen koronavuosi on ollut vaativa koko yhteiskunnalle. Olemme kuitenkin osoittaneet, että meiltä löytyy voimavarat toimia yhdessä kaupunkina vaikeissakin tilanteissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi