Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2020 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuonna 2020 poliisissa tehtiin noin 22 000 liikennejuopumustutkimusta verinäytteistä ja hengitysilmasta. Alkoholin osuus tapauksista on ollut jo vuosia loivassa laskussa, mutta hyvän kehityksen kumoaa muiden huumaavien aineiden määrän merkittävä kasvu. Vuonna 2020 alkoholi- ja huumausainelöydöksiä tehtiin ensimmäistä kertaa käytännössä yhtä paljon, molempia hieman yli 12 000 kpl (kuva 1).

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria (kuva 2). Siinä missä Helsingin poliisilaitoksen alueella liikennejuopumuksista oli päihteenä käytetty huumeita tai lääkkeitä kaksi kertaa useammin kuin alkoholia, niin Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde liikennejuopumuksissa. Myös liikennejuopumusten määrä asukaslukuun nähden vaihteli merkittävästi eri poliisilaitosten alueella.

Verinäytteistä tehdyt liikennejuopumustutkimukset vuonna 2020

Vuonna 2020 tutkittiin kaikkiaan 16 841 verinäytettä (2019: 14 033). Verenalkoholitutkimuksista 83 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan (0,5 promillea). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

Alkoholiliikennejuopumuksissa 10 vuoden seurantajakson aikana laskua on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 65-vuotiaiden ryhmää. Myönteinen kehitys on ollut hieman suurempaa törkeiden liikennejuopumusten kuin perusmuotoisten liikennejuopumusten kohdalla.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa on tyypillistä, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä kolminkertainen määrä näytteiden määrään verrattuna, yhteensä 36 052 huumaus- ja lääkeainelöydöstä 12 032 näytteessä.

– Huumaus- ja lääkeaineita todetaan liikennejuopumustutkimuksissa selvästi eniten 25-34-vuotiaiden ikäluokassa. Saman ikäluokan kohdalla myös maistissa ajaneiden, eli niiden, joiden veressä on alkoholia, mutta alle 0,5 promillea, lukumäärä on kasvanut, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat amfetamiiniryhmään. Amfetamiinia todettiin 7 913 näytteessä (2019: 5 640), metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 746 näytteessä (2019: 592) ja metamfetamiinilöydöksiä 211 näytteessä (2019: 798). Seuraavaksi yleisin löydös huumausaineiden ryhmässä oli kannabis, jota todettiin 2 228 näytteessä (2019: 1 806). Tilastoihin ei ole sisällytetty kannabiksen ja kokaiinin aineenvaihduntatuotteita (karboksitetrahydrokannabinoli ja bentsoyyliekgoniini), sillä ne eivät ole biologisesti aktiivisia eivätkä vaikuta toimintakykyyn.

Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Niitä todettiin yhteensä 16 419 kpl näytteestä (2019: 12 641). Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä. Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.