Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut johtopäätöksensä Suomen seitsemänteen määräaikaisraporttiin liittyen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Aseistakieltäytyjien asemaan kohdistuva kritiikki on lisääntynyt edelleen verrattuna edellisiin, vuonna 2013 annettuihin johtopäätöksiin.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää itsestään selvänä, että ihmisoikeuskomitean johtopäätökset täytyy ottaa vakavasti huomioon siviilipalvelusta koskevien säädösten valmistelussa, mm. parhaillaan asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtivan parlamentaarisen komitean toiminnassa.

Johtopäätöksissään ihmisoikeuskomitea:

– ilmaisee huolensa siviilipalveluksen pitkästä kestosta ja kehottaa Suomea huolehtimaan, että sivarin kesto ei ole rangaistuksenluonteinen ja palvelus pysyy siviilien kontrollissa;

– ilmaisee huolensa, että Suomi vastoin komitean kehotusta lakkautti Jehovan todistajien vapauttamismenettelyn sen laajentamisen sijasta. Se vaatii Suomea lopettamaan syyteprosessit asepalveluksesta kieltäytyviä vastaan ja vapauttamaan kaikki tähän liittyen vangitut;

– vaatii Suomea tehostamaan aseistakieltäytymisoikeudesta ja armeijan käymisen vaihtoehdoista tiedottamista;

– ilmaisee huolensa siitä, että sotilashenkilöt osallistuvat siviilipalveluksen sisältöä ja pituutta käsitteleviin komiteoihin.

Ihmisoikeuskomitean johtopäätökset:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/FIN/CCPR_C_FIN_CO_7_44648_E.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.